اوقات شرعی به افق ریوش
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی ریوش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ریوش

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ریوش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2712:3316:2119:3919:5920:5523:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2613:3317:2120:4021:0021:5600:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2614:3318:2121:4122:0122:5701:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2515:3319:2122:4123:0223:5802:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2516:3320:2123:4200:0200:5903:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2417:3321:2100:4301:0302:0004:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2418:3322:2201:4302:0403:0105:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2319:3423:2202:4403:0504:0206:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4013:2320:3400:2203:4504:0505:0307:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4014:2321:3401:2204:4505:0606:0408:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2222:3402:2205:4606:0707:0409:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:2223:3403:2206:4707:0708:0510:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3817:2200:3404:2307:4708:0809:0611:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3718:2101:3405:2308:4809:0910:0712:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3719:2102:3506:2309:4810:0911:0713:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:2103:3507:2310:4911:1012:0814:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3621:2104:3508:2411:4912:1013:0915:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3622:2105:3509:2412:5013:1114:0916:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:2106:3510:2413:5014:1115:1017:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:2007:3611:2414:5115:1216:1118:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3501:2008:3612:2415:5116:1217:1119:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3502:2009:3613:2516:5217:1318:1220:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3503:2010:3614:2517:5218:1319:1221:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:2011:3615:2518:5319:1420:1322:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3505:2012:3716:2519:5320:1421:1323:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3506:2013:3717:2520:5321:1422:1300:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3507:2114:3718:2621:5422:1523:1401:44
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3508:2115:3719:2622:5423:1500:1402:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2116:3720:2623:5400:1501:1503:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2117:3821:2600:5401:1602:1504:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2118:3822:2701:5502:1603:1505:45