اوقات شرعی به افق ریوش
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی ریوش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ریوش

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ریوش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4705:2712:3316:2119:3919:5920:5523:43
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4606:2713:3317:2120:4021:0021:5600:43
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2614:3318:2121:4022:0122:5701:43
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2515:3319:2122:4123:0123:5802:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2516:3320:2123:4200:0200:5903:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4310:2417:3321:2100:4201:0302:0004:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2418:3322:2201:4302:0403:0105:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4112:2419:3423:2202:4403:0404:0206:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4113:2320:3400:2203:4404:0505:0307:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4014:2321:3401:2204:4505:0606:0308:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3915:2222:3402:2205:4606:0707:0409:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3916:2223:3403:2206:4607:0708:0510:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3817:2200:3404:2307:4708:0809:0611:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3818:2101:3405:2308:4809:0810:0712:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3719:2102:3506:2309:4810:0911:0713:43
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3720:2103:3507:2310:4911:1012:0814:43
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3621:2104:3508:2311:4912:1013:0915:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3622:2105:3509:2412:5013:1114:0916:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3623:2106:3510:2413:5014:1115:1017:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:2007:3611:2414:5115:1216:1018:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3501:2008:3612:2415:5116:1217:1119:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3502:2009:3613:2516:5217:1318:1220:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3503:2010:3614:2517:5218:1319:1221:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3504:2011:3615:2518:5219:1420:1322:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3505:2012:3716:2519:5320:1421:1323:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3506:2013:3717:2520:5321:1422:1300:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3507:2114:3718:2621:5422:1523:1401:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3508:2115:3719:2622:5423:1500:1402:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3509:2116:3720:2623:5400:1501:1403:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3510:2117:3821:2600:5401:1602:1504:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3511:2118:3822:2701:5502:1603:1505:45