اوقات شرعی به افق جوانقلعه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی جوانقلعه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوانقلعه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جوانقلعه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1113:2317:1520:3420:5621:5500:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1114:2318:1521:3521:5622:5601:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:1015:2319:1522:3622:5723:5702:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0916:2320:1523:3723:5800:5803:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0917:2321:1600:3800:5901:5904:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0818:2322:1601:3802:0003:0005:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0819:2323:1602:3903:0104:0106:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0720:2300:1603:4004:0105:0207:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0721:2301:1604:4105:0206:0308:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0622:2402:1705:4106:0307:0409:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0623:2403:1706:4207:0408:0410:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0600:2404:1707:4308:0409:0511:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0501:2405:1708:4309:0510:0612:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0502:2406:1809:4410:0611:0713:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0503:2407:1810:4511:0612:0814:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0404:2508:1811:4512:0713:0915:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0405:2509:1812:4613:0814:0916:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0406:2510:1913:4614:0815:1017:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0407:2511:1914:4715:0916:1118:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1201:0408:2512:1915:4716:0917:1119:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1202:0409:2613:1916:4817:1018:1220:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1203:0310:2614:2017:4818:1019:1221:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0311:2615:2018:4919:1120:1322:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0312:2616:2019:4920:1121:1423:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0313:2617:2020:4921:1122:1400:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1107:0414:2718:2021:5022:1223:1401:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1108:0415:2719:2122:5023:1200:1502:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0416:2720:2123:5000:1301:1503:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0417:2721:2100:5101:1302:1604:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0418:2722:2101:5102:1303:1605:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1112:0419:2823:2202:5103:1304:1606:31