اوقات شرعی به افق جوانقلعه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی جوانقلعه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوانقلعه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جوانقلعه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1113:2317:1520:3520:5621:5500:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1014:2318:1521:3521:5722:5601:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1015:2319:1522:3622:5823:5702:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0916:2320:1523:3723:5800:5803:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0917:2321:1600:3800:5901:5904:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0818:2322:1601:3902:0003:0005:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0819:2323:1602:3903:0104:0106:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0720:2300:1603:4004:0205:0207:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1814:0721:2401:1704:4105:0206:0308:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0622:2402:1705:4106:0307:0409:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0623:2403:1706:4207:0408:0510:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0500:2404:1707:4308:0409:0611:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0501:2405:1708:4309:0510:0612:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1519:0502:2406:1809:4410:0611:0713:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0503:2407:1810:4511:0612:0814:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1421:0404:2508:1811:4512:0713:0915:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1322:0405:2509:1812:4613:0814:0916:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1323:0406:2510:1913:4614:0815:1017:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1200:0407:2511:1914:4715:0916:1118:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1201:0408:2512:1915:4716:0917:1119:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1202:0409:2613:1916:4817:1018:1220:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1103:0310:2614:2017:4818:1019:1321:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1104:0311:2615:2018:4919:1120:1322:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1105:0312:2616:2019:4920:1121:1423:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1106:0313:2617:2020:5021:1222:1400:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1107:0414:2718:2121:5022:1223:1501:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1108:0415:2719:2122:5023:1200:1502:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1109:0416:2720:2123:5100:1301:1503:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1110:0417:2721:2100:5101:1302:1604:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0418:2822:2101:5102:1303:1605:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1112:0419:2823:2202:5103:1304:1606:31