اوقات شرعی به افق شربیان
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی شربیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شربیان

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق شربیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0506:3913:2017:0420:0320:2221:1500:34
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0407:3714:2018:0521:0421:2322:1601:34
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0208:3615:2019:0522:0422:2423:1702:33
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0009:3516:2020:0523:0523:2500:1803:33
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5910:3317:2021:0500:0600:2601:1904:32
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5711:3218:1922:0501:0701:2702:2005:32
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5512:3119:1923:0602:0802:2803:2206:32
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5413:3020:1900:0603:0903:2904:2307:31
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5214:2821:1901:0604:1004:3005:2408:31
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5115:2722:1902:0605:1105:3106:2509:31
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4916:2623:1903:0606:1206:3207:2610:30
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4717:2500:1904:0707:1307:3308:2711:30
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4618:2401:1805:0708:1408:3409:2912:30
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4419:2302:1806:0709:1509:3510:3013:30
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4320:2103:1807:0710:1610:3611:3114:29
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4121:2004:1808:0711:1611:3712:3215:29
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4022:1905:1809:0712:1712:3813:3316:29
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3923:1806:1810:0813:1813:3914:3517:28
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3700:1707:1811:0814:1914:4015:3618:28
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3601:1608:1812:0815:2015:4116:3719:28
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3402:1509:1813:0816:2116:4117:3820:28
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3303:1410:1814:0817:2217:4218:3921:27
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3204:1311:1815:0918:2318:4319:4022:27
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3005:1312:1816:0919:2419:4420:4223:27
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2906:1213:1817:0920:2420:4521:4300:27
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2807:1114:1818:0921:2521:4622:4401:27
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2608:1015:1819:0922:2622:4723:4502:26
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2509:0916:1820:1023:2723:4800:4603:26
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2410:0817:1821:1000:2800:4901:4704:26
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2311:0818:1822:1001:2901:5002:4805:26
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2212:0719:1823:1002:3002:5103:5006:26