اوقات شرعی به افق چورزق
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی چورزق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چورزق

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق چورزق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0705:5713:1817:1020:3921:0122:0200:23
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0706:5714:1818:1021:3922:0123:0301:23
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0707:5715:1919:1122:4023:0100:0302:23
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0708:5816:1920:1123:4000:0101:0303:24
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0809:5817:1921:1100:4001:0102:0304:24
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0810:5818:1922:1101:4002:0203:0305:24
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0911:5919:1923:1102:4003:0204:0306:24
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0912:5920:2000:1203:4004:0205:0307:25
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1014:0021:2001:1204:4005:0106:0308:25
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1015:0022:2002:1205:4006:0107:0209:25
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1116:0023:2003:1206:4007:0108:0210:25
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1217:0100:2004:1207:4008:0109:0211:26
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1218:0101:2105:1208:3909:0110:0212:26
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1319:0202:2106:1309:3910:0111:0113:26
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1420:0203:2107:1310:3911:0112:0114:26
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1521:0304:2108:1311:3912:0013:0115:27
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1522:0405:2109:1312:3913:0014:0016:27
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1623:0406:2110:1313:3814:0015:0017:27
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1700:0507:2111:1314:3814:5915:5918:28
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1801:0508:2212:1315:3815:5916:5919:28
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1902:0609:2213:1316:3716:5917:5820:28
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2003:0710:2214:1317:3717:5818:5721:28
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2104:0711:2215:1318:3618:5819:5722:29
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2205:0812:2216:1319:3619:5720:5623:29
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2306:0913:2217:1320:3520:5721:5500:29
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2407:0914:2218:1321:3521:5622:5501:29
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2508:1015:2219:1322:3422:5523:5402:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2609:1116:2220:1323:3423:5500:5303:30
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2710:1217:2321:1300:3300:5401:5204:30
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2811:1218:2322:1301:3201:5302:5105:30
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2912:1319:2323:1302:3202:5303:5006:31