اوقات شرعی به افق وحدتیه
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی وحدتیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وحدتیه

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق وحدتیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0713:0716:4120:0820:2721:1900:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0714:0717:4121:0821:2722:1901:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3308:0715:0818:4122:0822:2723:2002:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:0716:0819:4123:0823:2700:2003:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:0817:0820:4100:0800:2701:2004:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:0818:0821:4201:0801:2802:2005:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:0819:0822:4202:0902:2803:2006:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:0920:0923:4203:0903:2804:2007:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:0921:0900:4204:0904:2805:2008:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:0922:0901:4305:0905:2806:2009:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1023:0902:4306:0906:2807:2010:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1000:0903:4307:0907:2808:2011:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1001:1004:4308:0908:2809:2012:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1102:1005:4409:0809:2810:1913:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1103:1006:4410:0810:2711:1914:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1204:1007:4411:0811:2712:1915:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:1205:1008:4412:0812:2713:1916:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1306:1009:4413:0813:2714:1817:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1307:1110:4514:0814:2715:1818:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1408:1111:4515:0715:2616:1819:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1409:1112:4516:0716:2617:1720:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1510:1113:4517:0717:2618:1721:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1511:1114:4518:0718:2619:1722:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1612:1115:4619:0619:2520:1623:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4506:1613:1116:4620:0620:2521:1600:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:1714:1117:4621:0621:2422:1501:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1715:1118:4622:0522:2423:1502:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1816:1119:4623:0523:2400:1403:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:1817:1220:4600:0400:2301:1404:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1918:1221:4601:0401:2302:1305:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:1919:1222:4702:0402:2203:1206:27