اوقات شرعی به افق وحدتیه
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی وحدتیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وحدتیه

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق وحدتیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0716:4120:0820:2721:1900:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3307:0714:0717:4121:0821:2722:2001:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0818:4122:0822:2723:2002:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0716:0819:4123:0823:2700:2003:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:0817:0820:4200:0800:2801:2004:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:0818:0821:4201:0801:2802:2005:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:0819:0822:4202:0902:2803:2006:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3513:0920:0923:4203:0903:2804:2007:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0921:0900:4204:0904:2805:2008:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:0922:0901:4305:0905:2806:2009:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:1023:0902:4306:0906:2807:2010:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1000:0903:4307:0907:2808:2011:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1101:1004:4308:0908:2809:2012:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1102:1005:4409:0809:2710:1913:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1103:1006:4410:0810:2711:1914:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3921:1204:1007:4411:0811:2712:1915:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1205:1008:4412:0812:2713:1916:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1306:1009:4413:0813:2714:1817:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:1307:1110:4514:0814:2715:1818:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1408:1111:4515:0715:2616:1819:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1409:1112:4516:0716:2617:1720:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4303:1510:1113:4517:0717:2618:1721:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:1511:1114:4518:0718:2519:1722:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1612:1115:4619:0619:2520:1623:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1613:1116:4620:0620:2521:1600:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:1714:1117:4621:0621:2422:1501:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1715:1118:4622:0522:2423:1502:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1816:1119:4623:0523:2300:1403:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1817:1220:4600:0400:2301:1304:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:1918:1221:4601:0401:2202:1305:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:2019:1222:4702:0302:2203:1206:27