اوقات شرعی به افق وحدتیه
امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی وحدتیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وحدتیه

شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق وحدتیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1013:0216:3719:5420:1321:0300:17
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4006:0913:0216:3719:5520:1321:0400:17
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0913:0216:3719:5520:1421:0400:17
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0913:0216:3719:5620:1421:0500:17
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0813:0216:3719:5620:1521:0600:17
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0813:0216:3719:5720:1621:0600:17
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0813:0216:3719:5720:1621:0700:17
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0713:0316:3719:5820:1721:0800:17
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0713:0316:3719:5920:1721:0900:17
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0713:0316:3719:5920:1821:0900:17
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3720:0020:1921:1000:17
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3720:0020:1921:1100:17
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0613:0316:3720:0120:2021:1100:17
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0613:0316:3720:0120:2021:1200:17
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0613:0416:3820:0220:2121:1200:18
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0613:0416:3820:0220:2121:1300:18
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0513:0416:3820:0320:2221:1300:18
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0513:0416:3820:0320:2221:1400:18
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0513:0416:3820:0320:2321:1500:18
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0516:3820:0420:2321:1500:18
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0516:3820:0420:2321:1600:18
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0516:3920:0520:2421:1600:18
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0516:3920:0520:2421:1600:19
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0516:3920:0520:2521:1700:19
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0616:3920:0620:2521:1700:19
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0616:3920:0620:2521:1800:19
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0613:0616:3920:0620:2621:1800:19
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0613:0616:4020:0720:2621:1800:19
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0613:0616:4020:0720:2621:1900:20
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0613:0716:4020:0720:2621:1900:20
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0613:0716:4020:0720:2721:1900:20