اوقات شرعی به افق لاهرود
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی لاهرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاهرود

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لاهرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0213:1517:0920:2920:5021:5000:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0114:1518:0921:3021:5122:5101:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0115:1519:0922:3122:5223:5202:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1209:0016:1620:0923:3123:5300:5403:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0017:1621:1000:3200:5401:5504:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5918:1622:1001:3301:5502:5605:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5819:1623:1002:3402:5503:5706:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5820:1600:1003:3403:5604:5807:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5721:1601:1104:3504:5705:5908:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5722:1602:1105:3605:5807:0009:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5723:1603:1106:3706:5908:0010:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5600:1704:1107:3707:5909:0111:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5601:1705:1208:3809:0010:0212:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5602:1706:1209:3910:0111:0313:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5503:1707:1210:3911:0112:0414:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5504:1708:1211:4012:0213:0515:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5505:1709:1312:4013:0314:0516:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5506:1810:1313:4114:0315:0617:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5407:1811:1314:4215:0416:0718:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5408:1812:1315:4216:0417:0819:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5409:1813:1416:4317:0518:0820:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5410:1814:1417:4318:0519:0921:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5411:1915:1418:4319:0620:0922:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5412:1916:1419:4420:0621:1023:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5413:1917:1420:4421:0722:1000:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5414:1918:1521:4522:0723:1101:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5415:2019:1522:4523:0700:1102:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5416:2020:1523:4500:0801:1203:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5417:2021:1500:4601:0802:1204:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5518:2022:1601:4602:0803:1205:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5519:2023:1602:4603:0804:1206:23