اوقات شرعی به افق لاهرود
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی لاهرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاهرود

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق لاهرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0006:3513:1717:0220:0120:2021:1300:31
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷05:5907:3314:1718:0221:0221:2122:1501:30
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷06:5708:3215:1719:0322:0322:2223:1602:30
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5509:3116:1720:0323:0423:2300:1703:29
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5410:2917:1721:0300:0400:2401:1804:29
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5211:2818:1722:0301:0501:2502:1905:29
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5012:2719:1623:0302:0602:2603:2106:28
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:4913:2620:1600:0403:0703:2704:2207:28
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:4714:2421:1601:0404:0804:2805:2308:28
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:4515:2322:1602:0405:0905:2906:2409:27
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4416:2223:1603:0406:1006:3007:2510:27
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4217:2100:1604:0507:1107:3108:2711:27
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4118:2001:1605:0508:1208:3209:2812:26
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:3919:1802:1506:0509:1309:3310:2913:26
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:3820:1703:1507:0510:1410:3411:3014:26
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:3621:1604:1508:0511:1511:3512:3215:25
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:3522:1505:1509:0612:1612:3613:3316:25
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3323:1406:1510:0613:1713:3714:3417:25
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3200:1307:1511:0614:1814:3815:3518:25
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3001:1208:1512:0615:1915:3916:3619:24
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:2902:1109:1513:0616:2016:4017:3820:24
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:2703:1010:1514:0717:2017:4118:3921:24
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:2604:0911:1515:0718:2118:4219:4022:24
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:2505:0812:1516:0719:2219:4320:4123:23
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2306:0713:1517:0720:2320:4421:4200:23
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2207:0714:1518:0721:2421:4522:4401:23
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2108:0615:1519:0822:2522:4623:4502:23
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:1909:0516:1520:0823:2623:4700:4603:23
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:1810:0417:1521:0800:2700:4801:4704:22
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:1711:0318:1522:0801:2701:4902:4805:22
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:1612:0319:1523:0902:2802:5003:4906:22