اوقات شرعی به افق گرمی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی گرمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرمی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0013:1417:0920:2920:5121:5200:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5914:1418:0921:3021:5222:5301:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0907:5815:1419:0922:3122:5323:5402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5816:1520:0923:3223:5400:5503:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5717:1521:1000:3300:5501:5604:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0610:5618:1522:1001:3301:5502:5705:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5619:1523:1002:3402:5603:5806:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0412:5520:1500:1003:3503:5704:5907:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:5521:1501:1104:3604:5806:0008:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:5422:1502:1105:3605:5907:0109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:5423:1503:1106:3706:5908:0210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:5400:1604:1107:3808:0009:0311:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:5301:1605:1208:3909:0110:0412:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:5302:1606:1209:3910:0111:0513:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5819:5303:1607:1210:4011:0212:0614:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:5204:1608:1211:4012:0313:0715:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5721:5205:1609:1312:4113:0314:0716:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:5206:1710:1313:4214:0415:0817:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5623:5207:1711:1314:4215:0516:0918:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5600:5208:1712:1315:4316:0517:0919:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5601:5109:1713:1416:4317:0618:1020:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5502:5110:1714:1417:4418:0619:1121:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5503:5111:1815:1418:4419:0720:1122:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5504:5112:1816:1419:4520:0721:1223:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5505:5113:1817:1520:4521:0822:1200:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5506:5114:1818:1521:4522:0823:1301:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5507:5115:1919:1522:4623:0800:1302:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5508:5216:1920:1523:4600:0901:1303:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5509:5217:1921:1600:4601:0902:1404:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5510:5218:1922:1601:4702:0903:1405:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5511:5219:1923:1602:4703:0904:1406:21