اوقات شرعی به افق گیوی (کوثر)
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی گیوی (کوثر)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گیوی (کوثر)

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گیوی (کوثر)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0213:1317:0520:2520:4621:4500:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0114:1318:0521:2621:4722:4601:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0115:1319:0622:2622:4823:4702:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1409:0016:1420:0623:2723:4800:4803:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0017:1421:0600:2800:4901:4904:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5918:1422:0601:2901:5002:5005:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5919:1423:0602:2902:5103:5106:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5820:1400:0703:3003:5204:5207:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:5821:1401:0704:3104:5205:5308:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:5722:1402:0705:3205:5306:5409:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:5723:1403:0706:3206:5407:5510:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:5600:1504:0807:3307:5508:5511:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0717:5601:1505:0808:3408:5509:5612:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5602:1506:0809:3409:5610:5713:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:5603:1507:0810:3510:5711:5814:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:5504:1508:0811:3511:5712:5915:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:5505:1509:0912:3612:5813:5916:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:5506:1610:0913:3613:5815:0017:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:5507:1611:0914:3714:5916:0118:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:5508:1612:0915:3815:5917:0119:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:5409:1613:1016:3817:0018:0220:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:5410:1614:1017:3818:0019:0321:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:5411:1715:1018:3919:0120:0322:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0204:5412:1716:1019:3920:0121:0423:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:5413:1717:1120:4021:0222:0400:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:5414:1718:1121:4022:0223:0401:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:5515:1719:1122:4023:0200:0502:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:5516:1820:1123:4100:0301:0503:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:5517:1821:1200:4101:0302:0604:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:5518:1822:1201:4102:0303:0605:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:5519:1823:1202:4203:0404:0606:22