اوقات شرعی به افق گیوی (کوثر)
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی گیوی (کوثر)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گیوی (کوثر)

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گیوی (کوثر)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0213:1317:0520:2520:4621:4500:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0114:1318:0521:2621:4722:4601:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1508:0115:1319:0622:2722:4823:4702:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1409:0016:1420:0623:2723:4900:4803:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5917:1421:0600:2800:4901:4904:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5918:1422:0601:2901:5002:5005:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5819:1423:0602:3002:5103:5106:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5820:1400:0703:3003:5204:5207:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5821:1401:0704:3104:5305:5308:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:5722:1402:0705:3205:5306:5409:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5723:1403:0706:3206:5407:5510:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5600:1504:0807:3307:5508:5611:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5601:1505:0808:3408:5509:5612:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5602:1506:0809:3409:5610:5713:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0519:5503:1507:0810:3510:5711:5814:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5504:1508:0911:3611:5712:5915:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0421:5505:1509:0912:3612:5814:0016:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:5506:1610:0913:3713:5815:0017:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5507:1611:0914:3714:5916:0118:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0300:5508:1612:0915:3816:0017:0119:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0301:5409:1613:1016:3817:0018:0220:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:5410:1614:1017:3918:0119:0321:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:5411:1715:1018:3919:0120:0322:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:5412:1716:1019:3920:0121:0423:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:5413:1717:1120:4021:0222:0400:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:5414:1718:1121:4022:0223:0501:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:5515:1719:1122:4123:0300:0502:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:5516:1820:1123:4100:0301:0503:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0209:5517:1821:1200:4101:0302:0604:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:5518:1822:1201:4102:0303:0605:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:5519:1823:1202:4203:0404:0606:22