اوقات شرعی به افق فیروزآباد(اردبیل)
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی فیروزآباد(اردبیل)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیروزآباد(اردبیل)

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فیروزآباد(اردبیل)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0313:1417:0620:2620:4721:4600:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0314:1518:0621:2721:4822:4701:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0215:1519:0722:2822:4923:4802:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0116:1520:0723:2823:5000:4903:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1410:0117:1521:0700:2900:5001:5004:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0018:1522:0701:3001:5102:5105:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0019:1523:0802:3102:5203:5206:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5920:1500:0803:3103:5304:5307:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5921:1501:0804:3204:5305:5408:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5922:1502:0805:3305:5406:5509:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:5823:1603:0806:3306:5507:5610:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5800:1604:0907:3407:5608:5611:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5701:1605:0908:3508:5609:5712:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5702:1606:0909:3509:5710:5813:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5703:1607:0910:3610:5811:5914:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5704:1608:1011:3611:5813:0015:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5605:1709:1012:3712:5914:0016:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5606:1710:1013:3813:5915:0117:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5607:1711:1014:3815:0016:0218:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5608:1712:1115:3916:0017:0219:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5609:1713:1116:3917:0118:0320:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0402:5610:1814:1117:4018:0119:0321:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:5611:1815:1118:4019:0220:0422:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5612:1816:1119:4020:0221:0423:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5613:1817:1220:4121:0322:0500:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5614:1818:1221:4122:0323:0501:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5615:1919:1222:4123:0300:0602:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5616:1920:1223:4200:0401:0603:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5617:1921:1300:4201:0402:0604:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5618:1922:1301:4202:0403:0705:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5719:2023:1302:4303:0504:0706:23