اوقات شرعی به افق میانشهر
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی میانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میانشهر

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق میانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2505:5712:5716:2919:5620:1521:0700:10
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2506:5713:5717:2920:5621:1522:0701:10
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2507:5814:5718:2921:5622:1523:0702:11
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2508:5815:5719:2922:5623:1500:0703:11
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2609:5816:5720:2923:5600:1501:0704:11
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2610:5917:5821:3000:5601:1602:0705:11
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2611:5918:5822:3001:5702:1603:0706:12
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2712:5919:5823:3002:5703:1604:0707:12
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0020:5800:3003:5704:1605:0708:12
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2815:0021:5801:3104:5705:1606:0709:12
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0022:5902:3105:5706:1607:0710:12
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:0123:5903:3106:5707:1608:0711:13
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:0100:5904:3107:5708:1609:0712:13
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:0201:5905:3208:5709:1510:0713:13
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0202:5906:3209:5610:1511:0714:13
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0203:5907:3210:5611:1512:0615:14
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:0305:0008:3211:5612:1513:0616:14
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3223:0306:0009:3212:5613:1514:0617:14
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:0407:0010:3313:5614:1515:0618:14
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0408:0011:3314:5615:1416:0519:14
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3402:0509:0012:3315:5516:1417:0520:15
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3503:0510:0013:3316:5517:1418:0521:15
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:0611:0014:3317:5518:1319:0422:15
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:0612:0115:3418:5419:1320:0423:15
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:0713:0116:3419:5420:1321:0300:16
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:0714:0117:3420:5421:1222:0301:16
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:0815:0118:3421:5322:1223:0202:16
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:0816:0119:3422:5323:1200:0203:16
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:0917:0120:3423:5300:1101:0104:16
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1018:0121:3500:5201:1102:0005:16
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1019:0122:3501:5202:1003:0006:17