اوقات شرعی به افق گلمورتی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی گلمورتی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلمورتی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلمورتی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:4012:2916:0019:1819:3620:2523:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:4013:2917:0020:1820:3621:2500:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:4014:2918:0021:1921:3722:2601:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:3915:2919:0022:1922:3823:2702:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:3916:2920:0023:2023:3800:2803:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:3917:2921:0000:2000:3901:2804:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:3818:2922:0001:2101:3902:2905:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:3819:3023:0002:2102:4003:3006:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:3820:3000:0003:2203:4004:3007:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:3821:3001:0004:2204:4105:3108:46
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:3722:3002:0005:2305:4106:3109:46
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:3723:3003:0006:2306:4207:3210:46
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:3700:3004:0007:2407:4208:3311:46
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0718:3701:3005:0008:2408:4309:3312:46
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:3702:3106:0009:2509:4310:3413:46
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:3703:3107:0010:2510:4411:3414:46
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:3604:3108:0011:2611:4412:3515:46
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:3605:3109:0012:2612:4513:3516:46
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:3606:3110:0113:2613:4514:3617:46
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:3607:3211:0114:2714:4615:3618:47
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:3608:3212:0115:2715:4616:3719:47
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:3609:3213:0116:2816:4617:3720:47
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:3610:3214:0117:2817:4718:3821:47
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:3711:3215:0118:2818:4719:3822:47
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:3712:3316:0119:2919:4720:3823:47
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:3713:3317:0220:2920:4821:3900:48
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:3714:3318:0221:2921:4822:3901:48
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:3715:3319:0222:3022:4823:3902:48
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:3716:3320:0223:3023:4900:4003:48
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0610:3717:3421:0200:3000:4901:4004:48
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:3818:3422:0301:3001:4902:4005:48