اوقات شرعی به افق اباتر
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اباتر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اباتر

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اباتر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5913:1017:0120:2020:4121:4000:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:5814:1018:0121:2121:4222:4101:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:1019:0122:2222:4323:4202:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:1020:0223:2323:4400:4303:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5717:1021:0200:2400:4501:4404:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5618:1022:0201:2401:4602:4505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5619:1023:0202:2502:4603:4606:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5520:1000:0203:2603:4704:4707:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5521:1001:0304:2604:4805:4808:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5422:1102:0305:2705:4906:4909:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5423:1103:0306:2806:4907:5010:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5400:1104:0307:2807:5008:5011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5301:1105:0308:2908:5109:5112:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5302:1106:0409:3009:5110:5213:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5303:1107:0410:3010:5211:5314:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5204:1208:0411:3111:5312:5415:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5205:1209:0412:3112:5313:5416:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5206:1210:0513:3213:5414:5517:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5207:1211:0514:3314:5415:5618:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5208:1212:0515:3315:5516:5619:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5209:1313:0516:3416:5517:5720:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5210:1314:0617:3417:5618:5721:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5211:1315:0618:3418:5619:5822:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5212:1316:0619:3519:5720:5823:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5213:1317:0620:3520:5721:5900:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:5214:1418:0721:3621:5722:5901:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:5215:1419:0722:3622:5800:0002:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:5216:1420:0723:3623:5801:0003:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5217:1421:0700:3600:5802:0004:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5218:1422:0701:3701:5903:0105:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5219:1523:0802:3702:5904:0106:19