اوقات شرعی به افق ده شیخ (لامرد)
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی ده شیخ (لامرد)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده شیخ (لامرد)

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ده شیخ (لامرد)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:0512:5416:2419:4220:0020:4900:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:0513:5417:2420:4321:0121:5001:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:0514:5418:2421:4322:0122:5002:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0415:5419:2422:4423:0223:5103:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0416:5420:2423:4400:0200:5204:10
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:0417:5421:2400:4501:0301:5205:10
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0318:5422:2401:4502:0402:5306:10
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:0319:5423:2402:4603:0403:5407:10
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0320:5400:2403:4604:0504:5408:10
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:0221:5501:2404:4705:0505:5509:10
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0222:5502:2405:4706:0606:5610:10
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0223:5503:2406:4807:0607:5611:10
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:0200:5504:2407:4808:0708:5712:10
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:0201:5505:2408:4909:0709:5713:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0202:5506:2409:4910:0810:5814:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:0203:5607:2410:5011:0811:5815:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:0204:5608:2511:5012:0912:5916:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:0105:5609:2512:5013:0913:5917:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:0106:5610:2513:5114:0915:0018:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0107:5611:2514:5115:1016:0019:11
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:0108:5612:2515:5216:1017:0120:11
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:0109:5713:2516:5217:1118:0121:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:0210:5714:2517:5218:1119:0222:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:0211:5715:2618:5319:1120:0223:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:0212:5716:2619:5320:1221:0200:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0213:5817:2620:5321:1222:0301:12
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0214:5818:2621:5422:1223:0302:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0215:5819:2622:5423:1300:0303:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0216:5820:2623:5400:1301:0404:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0217:5821:2700:5401:1302:0405:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0318:5922:2701:5502:1303:0406:13