اوقات شرعی به افق هشتجین
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی هشتجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشتجین

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق هشتجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0206:3413:1516:5919:5720:1621:0800:30
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0007:3314:1517:5920:5821:1722:1001:29
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷06:5908:3215:1519:0021:5922:1823:1102:29
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5709:3116:1520:0023:0023:1900:1203:28
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5610:2917:1521:0000:0100:2001:1304:28
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5411:2818:1522:0001:0201:2102:1405:28
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5212:2719:1423:0002:0202:2203:1506:27
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5113:2620:1400:0003:0303:2304:1607:27
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:4914:2421:1401:0104:0404:2405:1808:27
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:4815:2322:1402:0105:0505:2506:1909:26
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4616:2223:1403:0106:0606:2607:2010:26
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4517:2100:1404:0107:0707:2708:2111:26
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4318:2001:1405:0108:0808:2809:2212:26
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4219:1902:1406:0109:0909:2910:2313:25
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4020:1803:1307:0210:1010:3011:2514:25
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:3921:1704:1308:0211:1111:3112:2615:25
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:3722:1605:1309:0212:1112:3213:2716:24
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3623:1506:1310:0213:1213:3314:2817:24
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3400:1407:1311:0214:1314:3415:2918:24
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3301:1308:1312:0215:1415:3416:3019:24
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3202:1209:1313:0316:1516:3517:3120:23
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3003:1110:1314:0317:1617:3618:3321:23
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:2904:1011:1315:0318:1718:3719:3422:23
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:2805:0912:1316:0319:1819:3820:3523:23
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2706:0813:1317:0320:1820:3921:3600:22
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2507:0714:1318:0421:1921:4022:3701:22
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2408:0615:1319:0422:2022:4123:3802:22
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2309:0616:1320:0423:2123:4200:3903:22
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2210:0517:1321:0400:2200:4301:4004:22
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2111:0418:1322:0401:2301:4402:4205:22
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2012:0419:1323:0502:2302:4403:4306:21