اوقات شرعی به افق هشتجین
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی هشتجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشتجین

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هشتجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0313:1317:0520:2420:4521:4300:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0214:1318:0521:2521:4622:4401:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0215:1419:0522:2622:4723:4602:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0116:1420:0523:2623:4800:4703:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0117:1421:0500:2700:4801:4804:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1411:0018:1422:0601:2801:4902:4905:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0019:1423:0602:2902:5003:4906:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5920:1400:0603:2903:5104:5007:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5921:1401:0604:3004:5105:5108:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:5822:1402:0705:3105:5206:5209:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5823:1503:0706:3106:5307:5310:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5700:1504:0707:3207:5408:5411:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:5701:1505:0708:3308:5409:5512:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5702:1506:0709:3309:5510:5613:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5703:1507:0810:3410:5611:5614:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5604:1508:0811:3511:5612:5715:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5605:1609:0812:3512:5713:5816:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5606:1610:0813:3613:5714:5917:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5607:1611:0914:3614:5815:5918:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5608:1612:0915:3715:5817:0019:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5609:1613:0916:3716:5918:0020:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5510:1714:0917:3817:5919:0121:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5511:1715:1018:3819:0020:0222:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:5512:1716:1019:3920:0021:0223:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:5513:1717:1020:3921:0122:0300:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:5614:1718:1021:3922:0123:0301:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:5615:1819:1022:4023:0100:0302:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:5616:1820:1123:4000:0201:0403:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:5617:1821:1100:4001:0202:0404:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5618:1822:1101:4002:0203:0405:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5619:1823:1102:4103:0304:0506:23