اوقات شرعی به افق ازندریان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی ازندریان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ازندریان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ازندریان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0813:1216:5820:1620:3621:3100:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0814:1217:5821:1621:3622:3201:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0715:1218:5822:1722:3723:3202:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0716:1219:5823:1823:3800:3303:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0617:1220:5800:1800:3901:3404:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0618:1221:5801:1901:3902:3505:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0519:1222:5902:2002:4003:3606:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0520:1323:5903:2003:4104:3707:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0521:1300:5904:2104:4105:3808:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0422:1301:5905:2205:4206:3809:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0423:1302:5906:2206:4307:3910:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0400:1303:5907:2307:4308:4011:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0301:1305:0008:2408:4409:4112:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0302:1406:0009:2409:4510:4113:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0303:1407:0010:2510:4511:4214:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0304:1408:0011:2511:4612:4315:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0305:1409:0012:2612:4613:4416:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0206:1410:0113:2613:4714:4417:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0207:1411:0114:2714:4715:4518:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0208:1512:0115:2715:4816:4519:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0209:1513:0116:2816:4817:4620:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0210:1514:0117:2817:4918:4621:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0211:1515:0218:2818:4919:4722:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0212:1516:0219:2919:5020:4723:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0213:1617:0220:2920:5021:4800:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0214:1618:0221:3021:5022:4801:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0215:1619:0222:3022:5123:4902:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0216:1620:0323:3023:5100:4903:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0317:1721:0300:3100:5101:4904:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0318:1722:0301:3101:5202:4905:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0319:1723:0302:3102:5203:5006:25