اوقات شرعی به افق هشتبندی(هشت بندی)
امروز : یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:55
اوقات شرعی هشتبندی(هشت بندی)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشتبندی(هشت بندی)

دوشنبه
۲۶ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:55
سه شنبه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:56
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:56
پنجشنبه
۲۹ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:57
جمعه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:57
شنبه
۱ دی ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر14:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب16:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا17:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 22:58
اوقات شرعی آذر ماه به افق هشتبندی(هشت بندی)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/9/1پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷04:4606:0511:2614:2716:4717:0517:5022:46
1397/9/2جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷04:4606:0611:2714:2616:4717:0417:4922:46
1397/9/3شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷04:4706:0711:2714:2616:4717:0417:4922:47
1397/9/4یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷04:4806:0811:2714:2616:4617:0417:4922:47
1397/9/5دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷04:4806:0811:2714:2616:4617:0417:4922:47
1397/9/6سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷04:4906:0911:2814:2616:4617:0417:4922:47
1397/9/7چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷04:5006:1011:2814:2616:4617:0417:4922:48
1397/9/8پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷04:5006:1111:2814:2616:4617:0417:4922:48
1397/9/9جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷04:5106:1111:2914:2616:4617:0417:4922:48
1397/9/10شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷04:5106:1211:2914:2616:4617:0417:4922:49
1397/9/11یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷04:5206:1311:3014:2616:4617:0417:4922:49
1397/9/12دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷04:5306:1411:3014:2616:4617:0417:5022:49
1397/9/13سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷04:5306:1411:3014:2716:4617:0417:5022:50
1397/9/14چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷04:5406:1511:3114:2716:4617:0417:5022:50
1397/9/15پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷04:5506:1611:3114:2716:4617:0417:5022:51
1397/9/16جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷04:5506:1711:3214:2716:4617:0517:5022:51
1397/9/17شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷04:5606:1711:3214:2716:4717:0517:5022:51
1397/9/18یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷04:5706:1811:3214:2816:4717:0517:5122:52
1397/9/19دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷04:5706:1911:3314:2816:4717:0517:5122:52
1397/9/20سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷04:5806:1911:3314:2816:4717:0517:5122:53
1397/9/21چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷04:5806:2011:3414:2816:4817:0617:5222:53
1397/9/22پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷04:5906:2111:3414:2916:4817:0617:5222:53
1397/9/23جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷05:0006:2111:3514:2916:4817:0617:5222:54
1397/9/24شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷05:0006:2211:3514:2916:4917:0717:5322:54
1397/9/25یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷05:0106:2211:3614:3016:4917:0717:5322:55
1397/9/26دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷05:0106:2311:3614:3016:4917:0817:5322:55
1397/9/27سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷05:0206:2411:3714:3116:5017:0817:5422:56
1397/9/28چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷05:0206:2411:3714:3116:5017:0817:5422:56
1397/9/29پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷05:0306:2511:3814:3216:5117:0917:5522:57
1397/9/30جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷05:0406:2511:3814:3216:5117:0917:5522:57