اوقات شرعی به افق مرکزی(مهاجران)
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی مرکزی(مهاجران)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرکزی(مهاجران)

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق مرکزی(مهاجران)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1906:0213:1517:0020:2820:4821:4600:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2007:0214:1518:0021:2821:4822:4601:24
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2008:0315:1519:0122:2822:4923:4602:24
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2009:0316:1620:0123:2823:4900:4603:24
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0317:1621:0100:2800:4901:4604:24
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2111:0418:1622:0101:2801:4902:4605:25
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0419:1623:0102:2802:4903:4606:25
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2213:0420:1600:0203:2803:4904:4607:25
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0521:1701:0204:2804:4905:4608:25
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0522:1702:0205:2805:4906:4609:26
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0523:1703:0206:2806:4907:4610:26
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0600:1704:0207:2807:4908:4611:26
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0601:1705:0308:2808:4909:4512:26
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0702:1806:0309:2809:4810:4513:27
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0703:1807:0310:2810:4811:4514:27
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0804:1808:0311:2811:4812:4415:27
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0805:1809:0312:2712:4813:4416:27
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0906:1810:0313:2713:4714:4417:28
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0907:1811:0314:2714:4715:4318:28
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:1008:1812:0415:2715:4716:4319:28
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:1109:1913:0416:2616:4717:4220:28
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:1110:1914:0417:2617:4618:4221:29
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:1211:1915:0418:2618:4619:4122:29
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:1212:1916:0419:2519:4520:4123:29
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1313:1917:0420:2520:4521:4000:29
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1414:1918:0421:2421:4422:3901:30
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1415:1919:0422:2422:4423:3902:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1516:1920:0423:2323:4300:3803:30
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1617:1921:0400:2300:4301:3704:30
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1618:1922:0401:2201:4202:3705:30
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1719:1923:0402:2202:4103:3606:31