اوقات شرعی به افق کلار آباد
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی کلار آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلار آباد

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلار آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5313:0116:5120:1120:3121:2900:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5214:0117:5221:1121:3222:3001:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5115:0218:5222:1222:3323:3102:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5116:0219:5223:1323:3400:3203:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5017:0220:5200:1400:3501:3304:10
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5018:0221:5201:1401:3502:3405:10
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0411:4919:0222:5302:1502:3603:3506:10
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4920:0223:5303:1603:3704:3607:10
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0313:4821:0200:5304:1604:3805:3608:10
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0214:4822:0201:5305:1705:3806:3709:10
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:4823:0302:5306:1806:3907:3810:10
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0116:4700:0303:5407:1807:4008:3911:10
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0017:4701:0304:5408:1908:4009:4012:10
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0018:4702:0305:5409:2009:4110:4113:10
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5919:4603:0306:5410:2010:4211:4114:10
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5920:4604:0307:5511:2111:4212:4215:10
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5821:4605:0408:5512:2112:4313:4316:10
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5822:4606:0409:5513:2213:4314:4317:10
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:4607:0410:5514:2214:4415:4418:10
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:4608:0411:5515:2315:4416:4519:10
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:4609:0412:5616:2316:4517:4520:10
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:4610:0513:5617:2417:4518:4621:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:4611:0514:5618:2418:4619:4622:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:4612:0515:5619:2519:4620:4723:11
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:4613:0516:5720:2520:4721:4700:11
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:4614:0517:5721:2521:4722:4801:11
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:4615:0618:5722:2622:4723:4802:11
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5608:4616:0619:5723:2623:4800:4803:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:4617:0620:5700:2600:4801:4904:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:4618:0621:5801:2601:4802:4905:12
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:4619:0722:5802:2702:4803:4906:12