اوقات شرعی به افق کلار آباد
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی کلار آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلار آباد

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلار آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5313:0116:5120:1020:3121:2900:10
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5214:0117:5221:1121:3222:3001:10
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5215:0218:5222:1222:3323:3102:10
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5116:0219:5223:1323:3400:3203:10
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5017:0220:5200:1300:3401:3304:10
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5018:0221:5201:1401:3502:3405:10
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0511:4919:0222:5302:1502:3603:3406:10
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0412:4920:0223:5303:1603:3704:3507:10
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:4921:0200:5304:1604:3705:3608:10
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4822:0201:5305:1705:3806:3709:10
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0215:4823:0302:5306:1806:3907:3810:10
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0116:4700:0303:5407:1807:3908:3911:10
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4701:0304:5408:1908:4009:4012:10
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0018:4702:0305:5409:1909:4110:4013:10
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4703:0306:5410:2010:4111:4114:10
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5920:4604:0307:5411:2111:4212:4215:10
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4605:0408:5512:2112:4313:4316:10
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:4606:0409:5513:2213:4314:4317:10
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:4607:0410:5514:2214:4415:4418:10
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4608:0411:5515:2315:4416:4519:10
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:4609:0412:5616:2316:4517:4520:10
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5702:4610:0513:5617:2417:4518:4621:10
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:4611:0514:5618:2418:4619:4622:10
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:4612:0515:5619:2519:4620:4723:11
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4613:0516:5720:2520:4621:4700:11
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4614:0517:5721:2521:4722:4801:11
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4615:0618:5722:2622:4723:4802:11
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4616:0619:5723:2623:4700:4803:11
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:4617:0620:5700:2600:4801:4904:11
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:4618:0621:5801:2601:4802:4905:12
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:4619:0622:5802:2702:4803:4906:12