اوقات شرعی به افق کلور
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی کلور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلور

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0113:1217:0320:2320:4421:4200:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0114:1218:0321:2321:4422:4301:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0015:1219:0422:2422:4523:4402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1408:5916:1220:0423:2523:4600:4503:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5917:1221:0400:2600:4701:4604:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5818:1222:0401:2601:4802:4705:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5819:1223:0402:2702:4803:4806:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5720:1200:0503:2803:4904:4907:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:5721:1301:0504:2904:5005:5008:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:5722:1302:0505:2905:5106:5109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:5623:1303:0506:3006:5107:5210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:5600:1304:0507:3107:5208:5211:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0717:5501:1305:0608:3108:5309:5312:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5502:1306:0609:3209:5310:5413:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0619:5503:1407:0610:3210:5411:5514:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:5504:1408:0611:3311:5512:5615:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:5405:1409:0712:3412:5513:5616:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:5406:1410:0713:3413:5614:5717:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:5407:1411:0714:3514:5615:5818:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:5408:1512:0715:3515:5716:5819:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:5409:1513:0816:3616:5717:5920:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:5410:1514:0817:3617:5819:0021:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:5411:1515:0818:3718:5820:0022:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:5412:1516:0819:3719:5921:0123:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:5413:1617:0820:3720:5922:0100:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:5414:1618:0921:3822:0023:0101:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:5415:1619:0922:3823:0000:0202:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:5416:1620:0923:3800:0001:0203:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0309:5417:1621:0900:3901:0102:0304:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:5418:1722:1001:3902:0103:0305:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:5519:1723:1002:3903:0104:0306:21