اوقات شرعی به افق کلور
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی کلور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلور

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0113:1217:0320:2320:4421:4200:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0114:1218:0321:2421:4522:4301:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1508:0015:1219:0422:2422:4523:4402:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:5916:1220:0423:2523:4600:4503:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5917:1221:0400:2600:4701:4604:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5818:1222:0401:2701:4802:4705:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5819:1223:0402:2702:4903:4806:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5720:1300:0503:2803:4904:4907:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5721:1301:0504:2904:5005:5008:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:5622:1302:0505:2905:5106:5109:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5623:1303:0506:3006:5207:5210:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5600:1304:0507:3107:5208:5311:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5501:1305:0608:3108:5309:5412:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5502:1306:0609:3209:5410:5413:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5503:1407:0610:3310:5411:5514:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5504:1408:0611:3311:5512:5615:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0521:5405:1409:0712:3412:5513:5716:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:5406:1410:0713:3413:5614:5717:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5407:1411:0714:3514:5715:5818:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:5408:1512:0715:3515:5716:5919:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0301:5409:1513:0816:3616:5817:5920:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:5410:1514:0817:3617:5819:0021:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:5411:1515:0818:3718:5820:0022:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:5412:1516:0819:3719:5921:0123:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:5413:1617:0920:3720:5922:0100:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:5414:1618:0921:3822:0023:0201:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0307:5415:1619:0922:3823:0000:0202:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0308:5416:1620:0923:3800:0001:0203:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0309:5417:1621:0900:3901:0102:0304:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:5418:1722:1001:3902:0103:0305:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:5519:1723:1002:3903:0104:0306:21