اوقات شرعی به افق پول
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی پول

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پول

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پول
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5213:0016:5020:0920:2921:2700:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5214:0017:5021:1021:3022:2801:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5115:0018:5022:1022:3123:2902:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5016:0119:5023:1123:3200:3003:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5017:0120:5100:1200:3301:3104:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:4918:0121:5101:1201:3302:3105:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4919:0122:5102:1302:3403:3206:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4820:0123:5103:1403:3504:3307:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0313:4821:0100:5104:1504:3605:3408:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4822:0101:5205:1505:3606:3509:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:4723:0102:5206:1606:3707:3610:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0116:4700:0203:5207:1707:3808:3711:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4701:0204:5208:1708:3809:3712:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0018:4602:0205:5209:1809:3910:3813:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4603:0206:5310:1810:4011:3914:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5920:4604:0207:5311:1911:4012:4015:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4605:0208:5312:1912:4113:4016:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5822:4606:0309:5313:2013:4114:4117:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:4507:0310:5314:2014:4215:4218:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4508:0311:5415:2115:4216:4219:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:4509:0312:5416:2116:4317:4320:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:4510:0313:5417:2217:4318:4321:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:4511:0414:5418:2218:4419:4422:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:4512:0415:5519:2319:4420:4423:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4513:0416:5520:2320:4521:4500:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4514:0417:5521:2321:4522:4501:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4515:0518:5522:2422:4523:4602:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4616:0519:5623:2423:4600:4603:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:4617:0520:5600:2400:4601:4604:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:4618:0521:5601:2501:4602:4705:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:4619:0522:5602:2502:4603:4706:11