اوقات شرعی به افق نوشهر
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی نوشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نوشهر

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نوشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5213:0116:5120:1020:3021:2800:10
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5214:0117:5121:1021:3122:2901:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5115:0118:5122:1122:3223:3002:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5016:0119:5123:1223:3300:3103:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5017:0120:5100:1300:3401:3204:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4918:0121:5201:1301:3402:3305:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4919:0122:5202:1402:3503:3406:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0312:4820:0123:5203:1503:3604:3507:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:4821:0200:5204:1504:3705:3508:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4822:0201:5205:1605:3706:3609:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4723:0202:5306:1706:3807:3710:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:4700:0203:5307:1707:3908:3811:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4601:0204:5308:1808:3909:3912:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:4602:0205:5309:1909:4010:4013:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4603:0306:5310:1910:4111:4014:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:4604:0307:5411:2011:4112:4115:09
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4505:0308:5412:2012:4213:4216:09
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:4506:0309:5413:2113:4214:4317:09
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:4507:0310:5414:2114:4315:4318:09
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4508:0311:5515:2215:4316:4419:09
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:4509:0412:5516:2216:4417:4420:10
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:4510:0413:5517:2317:4418:4521:10
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:4511:0414:5518:2318:4519:4522:10
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4512:0415:5619:2419:4520:4623:10
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4513:0416:5620:2420:4621:4600:10
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4514:0517:5621:2421:4622:4701:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4515:0518:5622:2522:4623:4702:10
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4516:0519:5623:2523:4700:4803:11
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4517:0520:5700:2500:4701:4804:11
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:4518:0621:5701:2601:4702:4805:11
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:4619:0622:5702:2602:4703:4806:11