اوقات شرعی به افق روانسر
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی روانسر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق روانسر

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی تیر ماه به افق روانسر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2606:1013:2517:1220:4021:0121:5900:33
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2607:1114:2518:1221:4022:0122:5901:33
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2708:1115:2619:1322:4023:0123:5902:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2709:1116:2620:1323:4000:0100:5903:34
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2710:1217:2621:1300:4001:0101:5904:34
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2811:1218:2622:1301:4102:0102:5905:34
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2812:1219:2623:1302:4103:0103:5906:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2913:1320:2700:1403:4104:0104:5907:35
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2914:1321:2701:1404:4105:0105:5908:35
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3015:1322:2702:1405:4106:0106:5909:35
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3016:1423:2703:1406:4107:0107:5910:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3117:1400:2704:1407:4008:0108:5911:36
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3218:1501:2805:1508:4009:0109:5912:36
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3219:1502:2806:1509:4010:0110:5813:36
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3320:1603:2807:1510:4011:0111:5814:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:1604:2808:1511:4012:0012:5815:37
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3422:1705:2809:1512:4013:0013:5716:37
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3523:1706:2810:1513:3914:0014:5717:37
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3600:1807:2911:1514:3915:0015:5718:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1908:2912:1615:3915:5916:5619:38
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1909:2913:1616:3816:5917:5620:38
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3803:2010:2914:1617:3817:5818:5521:38
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:2011:2915:1618:3818:5819:5422:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:2112:2916:1619:3719:5820:5423:39
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:2213:2917:1620:3720:5721:5300:39
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:2214:2918:1621:3621:5722:5201:39
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:2315:2919:1622:3622:5623:5202:39
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:2416:3020:1623:3523:5500:5103:40
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:2417:3021:1600:3500:5501:5004:40
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4611:2518:3022:1601:3401:5402:4905:40
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4712:2619:3023:1602:3402:5403:4906:40