اوقات شرعی به افق جبالبارز(جیرفت)
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی جبالبارز(جیرفت)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جبالبارز(جیرفت)

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جبالبارز(جیرفت)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4412:3516:0919:2719:4520:3523:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:4313:3517:0920:2720:4621:3600:51
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:4314:3518:0921:2821:4622:3701:51
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:4315:3519:0922:2822:4723:3702:51
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4216:3520:0923:2923:4800:3803:51
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:4217:3621:0900:3000:4801:3904:51
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:4118:3622:0901:3001:4902:3905:51
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1112:4119:3623:0902:3102:4903:4006:51
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:4120:3600:0903:3103:5004:4107:51
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:4121:3601:1004:3204:5105:4208:51
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:4022:3602:1005:3205:5106:4209:51
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:4023:3603:1006:3306:5207:4310:51
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:4000:3704:1007:3307:5208:4311:51
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:4001:3705:1008:3408:5309:4412:51
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:4002:3706:1009:3409:5310:4513:51
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:4003:3707:1010:3510:5411:4514:51
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0821:4004:3708:1011:3511:5412:4615:51
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:3905:3709:1012:3612:5513:4616:51
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:3906:3810:1113:3613:5514:4717:52
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:3907:3811:1114:3614:5515:4718:52
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:3908:3812:1115:3715:5616:4819:52
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:3909:3813:1116:3716:5617:4820:52
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:3910:3814:1117:3817:5718:4921:52
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:3911:3915:1118:3818:5719:4922:52
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:4012:3916:1219:3819:5720:4923:53
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:4013:3917:1220:3920:5821:5000:53
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:4014:3918:1221:3921:5822:5001:53
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:4015:4019:1222:3922:5823:5002:53
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:4016:4020:1223:3923:5900:5103:53
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:4017:4021:1300:4000:5901:5104:53
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:4018:4022:1301:4001:5902:5105:54