اوقات شرعی به افق نودان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی نودان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نودان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نودان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0713:0016:3619:5320:1221:0300:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0614:0017:3620:5421:1322:0301:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0018:3621:5422:1323:0402:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0516:0019:3622:5523:1400:0503:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0020:3623:5600:1501:0604:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0518:0021:3600:5601:1502:0605:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0419:0022:3601:5702:1603:0706:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0420:0123:3602:5703:1604:0807:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0421:0100:3603:5804:1705:0908:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0322:0101:3604:5805:1706:0909:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0323:0102:3705:5906:1807:1010:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0300:0103:3707:0007:1908:1111:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0104:3708:0008:1909:1112:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0302:0105:3709:0109:2010:1213:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0203:0206:3710:0110:2011:1214:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0204:0207:3711:0211:2112:1315:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0205:0208:3712:0212:2113:1416:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0206:0209:3713:0213:2214:1417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0207:0210:3814:0314:2215:1518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0208:0311:3815:0315:2316:1519:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0312:3816:0416:2317:1620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0313:3817:0417:2318:1621:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0211:0314:3818:0418:2419:1622:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0212:0315:3819:0519:2420:1723:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0416:3920:0520:2421:1700:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0214:0417:3921:0521:2522:1801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0215:0418:3922:0622:2523:1802:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0216:0419:3923:0623:2500:1803:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0420:3900:0600:2601:1904:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0318:0521:4001:0701:2602:1905:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0522:4002:0702:2603:1906:18