اوقات شرعی به افق نودان
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی نودان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نودان

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نودان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0713:0016:3619:5320:1221:0300:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0614:0017:3620:5421:1322:0401:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0018:3621:5522:1323:0402:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0516:0019:3622:5523:1400:0503:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0020:3623:5600:1501:0604:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0518:0021:3600:5601:1502:0705:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0419:0022:3601:5702:1603:0706:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0420:0123:3602:5803:1604:0807:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0421:0100:3603:5804:1705:0908:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0322:0101:3604:5905:1806:0909:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0323:0102:3705:5906:1807:1010:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0300:0103:3707:0007:1908:1111:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0301:0104:3708:0008:1909:1112:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0302:0205:3709:0109:2010:1213:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0203:0206:3710:0110:2011:1314:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0204:0207:3711:0211:2112:1315:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0205:0208:3712:0212:2113:1416:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0206:0209:3713:0313:2214:1417:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0207:0210:3814:0314:2215:1518:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0208:0311:3815:0315:2316:1519:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0209:0312:3816:0416:2317:1620:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0210:0313:3817:0417:2318:1621:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0211:0314:3818:0518:2419:1722:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0212:0315:3819:0519:2420:1723:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0213:0416:3920:0520:2521:1700:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0214:0417:3921:0621:2522:1801:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0215:0418:3922:0622:2523:1802:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0316:0419:3923:0623:2500:1803:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0317:0520:3900:0600:2601:1904:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0318:0521:4001:0701:2602:1905:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0319:0522:4002:0702:2603:1906:18