اوقات شرعی به افق گله دار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی گله دار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گله دار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گله دار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:0712:5616:2719:4520:0320:5300:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:0713:5617:2720:4621:0421:5301:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:0614:5618:2721:4622:0522:5402:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:0615:5619:2722:4723:0523:5503:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:0616:5620:2723:4700:0600:5504:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3711:0517:5721:2700:4801:0601:5605:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3612:0518:5722:2701:4902:0702:5706:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:0519:5723:2702:4903:0703:5707:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3514:0420:5700:2703:5004:0804:5808:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:0421:5701:2704:5005:0905:5909:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0422:5702:2705:5106:0906:5910:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:0423:5703:2806:5107:1008:0011:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:0400:5804:2807:5208:1009:0012:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0401:5805:2808:5209:1110:0113:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:0302:5806:2809:5210:1111:0214:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:0303:5807:2810:5311:1212:0215:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0304:5808:2811:5312:1213:0316:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0305:5809:2812:5413:1214:0317:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0306:5910:2813:5414:1315:0418:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0307:5911:2814:5515:1316:0419:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0308:5912:2915:5516:1417:0520:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0309:5913:2916:5517:1418:0521:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0310:5914:2917:5618:1419:0522:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0312:0015:2918:5619:1520:0623:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0313:0016:2919:5620:1521:0600:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0314:0017:2920:5721:1522:0601:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0415:0018:3021:5722:1623:0702:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0416:0019:3022:5723:1600:0703:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0417:0120:3023:5700:1601:0704:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0418:0121:3000:5801:1702:0805:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0419:0122:3001:5802:1703:0806:16