اوقات شرعی به افق مهر
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی مهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهر

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4006:0712:5616:2819:4620:0420:5300:13
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0712:5616:2819:4620:0420:5400:13
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0712:5616:2819:4720:0520:5400:13
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0612:5716:2819:4720:0620:5500:13
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0612:5716:2819:4820:0620:5600:13
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0512:5716:2819:4820:0720:5600:13
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0512:5716:2819:4920:0720:5700:13
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0512:5716:2819:4920:0820:5800:13
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0512:5716:2819:5020:0820:5800:13
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0412:5716:2819:5020:0920:5900:13
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0412:5716:2819:5120:0921:0000:13
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0412:5816:2819:5120:1021:0000:13
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0412:5816:2819:5220:1021:0100:13
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0412:5816:2819:5220:1121:0100:13
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5816:2819:5320:1121:0200:13
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5816:2819:5320:1221:0300:13
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5816:2919:5420:1221:0300:13
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5916:2919:5420:1321:0400:13
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5916:2919:5520:1321:0400:14
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5916:2919:5520:1421:0500:14
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0312:5916:2919:5520:1421:0500:14
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0312:5916:2919:5620:1421:0500:14
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0313:0016:2919:5620:1521:0600:14
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0313:0016:3019:5620:1521:0600:14
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0313:0016:3019:5720:1621:0700:15
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0313:0016:3019:5720:1621:0700:15
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0413:0016:3019:5720:1621:0700:15
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0413:0116:3019:5820:1621:0800:15
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0413:0116:3019:5820:1721:0800:15
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0413:0116:3119:5820:1721:0800:15
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0413:0116:3119:5820:1721:0800:16