اوقات شرعی به افق پارس آباد
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی پارس آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پارس آباد

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق پارس آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷04:5606:3313:1717:0320:0220:2221:1600:29
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷05:5507:3114:1718:0321:0321:2322:1701:29
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷06:5308:3015:1719:0322:0422:2423:1902:28
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5109:2916:1620:0423:0523:2500:2003:28
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:4910:2717:1621:0400:0600:2601:2104:28
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:4811:2618:1622:0401:0701:2702:2305:27
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:4612:2519:1623:0402:0802:2803:2406:27
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:4413:2320:1600:0503:0903:2904:2507:27
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:4214:2221:1601:0504:1004:3005:2608:26
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:4115:2122:1602:0505:1105:3206:2809:26
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:3916:1923:1503:0506:1206:3307:2910:25
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:3717:1800:1504:0607:1307:3408:3011:25
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:3618:1701:1505:0608:1408:3509:3212:25
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:3419:1602:1506:0609:1509:3610:3313:24
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:3220:1503:1507:0610:1610:3711:3414:24
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:3121:1304:1508:0711:1711:3812:3515:24
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:2922:1205:1509:0712:1812:3913:3716:24
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:2823:1106:1510:0713:1913:4014:3817:23
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:2600:1007:1511:0714:2014:4115:3918:23
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:2401:0908:1512:0815:2115:4216:4119:23
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:2302:0809:1513:0816:2216:4317:4220:22
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:2103:0710:1514:0817:2317:4418:4321:22
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:2004:0611:1515:0818:2418:4519:4422:22
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:1805:0512:1516:0919:2519:4620:4623:22
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:1706:0413:1517:0920:2620:4721:4700:21
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1607:0314:1518:0921:2721:4822:4801:21
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:1408:0215:1519:0922:2722:4923:4902:21
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:1309:0216:1520:0923:2823:5000:5103:21
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:1210:0117:1521:1000:2900:5101:5204:20
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:1011:0018:1522:1001:3001:5202:5305:20
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0911:5919:1523:1002:3102:5303:5406:20