اوقات شرعی به افق بستان آباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی بستان آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بستان آباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بستان آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0813:1917:1120:3120:5221:5100:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0714:1918:1221:3221:5322:5201:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0615:1919:1222:3322:5423:5402:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0616:2020:1223:3423:5500:5503:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0517:2021:1200:3400:5601:5604:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0518:2022:1301:3501:5702:5705:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0419:2023:1302:3602:5703:5806:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1613:0420:2000:1303:3703:5804:5907:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1514:0321:2001:1304:3704:5905:5908:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1415:0322:2002:1305:3806:0007:0009:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0223:2003:1406:3907:0008:0110:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1317:0200:2104:1407:3908:0109:0211:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0201:2105:1408:4009:0210:0312:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1119:0102:2106:1409:4110:0211:0413:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1120:0103:2107:1510:4111:0312:0514:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1021:0104:2108:1511:4212:0413:0515:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1022:0105:2109:1512:4213:0414:0616:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0923:0006:2210:1513:4314:0515:0717:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0900:0007:2211:1614:4415:0516:0818:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0901:0008:2212:1615:4416:0617:0819:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0009:2213:1616:4517:0718:0920:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0803:0010:2214:1617:4518:0719:0921:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0804:0011:2315:1718:4519:0720:1022:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0805:0012:2316:1719:4620:0821:1023:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0706:0013:2317:1720:4621:0822:1100:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0707:0014:2318:1721:4722:0923:1101:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0708:0015:2419:1722:4723:0900:1202:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0709:0016:2420:1823:4700:0901:1203:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0710:0017:2421:1800:4801:1002:1204:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0811:0118:2422:1801:4802:1003:1305:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0812:0119:2423:1802:4803:1004:1306:28