اوقات شرعی به افق بستان آباد
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی بستان آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بستان آباد

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بستان آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0813:1917:1120:3120:5221:5100:27
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0713:1917:1220:3220:5321:5200:27
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0713:1917:1220:3320:5421:5300:27
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0613:2017:1220:3320:5521:5400:26
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1806:0513:2017:1220:3420:5621:5500:26
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1806:0513:2017:1320:3520:5621:5600:26
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1706:0413:2017:1320:3620:5721:5700:26
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1606:0413:2017:1320:3620:5821:5800:26
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1506:0313:2017:1320:3720:5921:5900:26
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1406:0313:2017:1320:3820:5922:0000:26
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1306:0313:2017:1420:3921:0022:0100:26
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1306:0213:2117:1420:3921:0122:0200:26
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1206:0213:2117:1420:4021:0222:0300:26
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1106:0213:2117:1420:4121:0222:0400:26
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1106:0113:2117:1520:4121:0322:0400:26
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0113:2117:1520:4221:0422:0500:26
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0113:2117:1520:4221:0422:0600:26
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0113:2217:1520:4321:0522:0700:26
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0013:2217:1620:4321:0522:0700:26
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0013:2217:1620:4421:0622:0800:26
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0013:2217:1620:4421:0622:0900:26
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0013:2217:1620:4521:0722:0900:26
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0013:2317:1620:4521:0722:1000:27
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0013:2317:1720:4621:0822:1000:27
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0706:0013:2317:1720:4621:0822:1100:27
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0706:0013:2317:1720:4721:0922:1100:27
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0706:0013:2317:1720:4721:0922:1200:27
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0706:0013:2417:1820:4721:0922:1200:27
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0706:0013:2417:1820:4821:1022:1200:27
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4821:1022:1300:28
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4821:1022:1300:28