اوقات شرعی به افق آرادان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی آرادان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آرادان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آرادان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5112:5716:4420:0220:2321:1800:07
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5113:5717:4421:0321:2322:1901:07
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5014:5718:4422:0422:2423:2002:07
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5015:5719:4423:0523:2500:2103:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:4916:5720:4500:0500:2601:2204:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:4917:5721:4501:0601:2602:2305:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:4818:5722:4502:0702:2703:2406:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:4819:5723:4503:0703:2804:2507:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:4720:5800:4504:0804:2905:2608:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:4721:5801:4505:0905:2906:2609:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:4722:5802:4606:0906:3007:2710:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:4623:5803:4607:1007:3008:2811:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:4600:5804:4608:1008:3109:2912:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:4601:5805:4609:1109:3210:3013:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4602:5806:4610:1210:3211:3014:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:4503:5907:4711:1211:3312:3115:07
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:4504:5908:4712:1312:3313:3216:07
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4505:5909:4713:1313:3414:3217:07
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:4506:5910:4714:1414:3515:3318:07
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:4507:5911:4715:1415:3516:3319:07
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:4509:0012:4816:1516:3617:3420:07
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:4510:0013:4817:1517:3618:3521:07
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:4511:0014:4818:1518:3619:3522:08
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:4512:0015:4819:1619:3720:3523:08
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:4513:0016:4920:1620:3721:3600:08
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:4514:0117:4921:1721:3822:3601:08
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:4515:0118:4922:1722:3823:3702:08
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:4516:0119:4923:1723:3800:3703:08
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4517:0120:4900:1700:3801:3704:09
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:4518:0221:5001:1801:3902:3805:09
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:4619:0222:5002:1802:3903:3806:09