اوقات شرعی به افق مهدی شهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهدی شهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهدی شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0605:4712:5316:4120:0020:2021:1700:03
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0506:4613:5317:4221:0121:2122:1801:03
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0407:4614:5318:4222:0122:2223:1902:03
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0408:4515:5419:4223:0223:2300:2003:03
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0309:4516:5420:4200:0300:2401:2104:03
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0210:4417:5421:4201:0401:2402:2105:03
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0111:4418:5422:4202:0402:2503:2206:03
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:4319:5423:4303:0503:2604:2307:03
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0013:4320:5400:4304:0604:2605:2408:03
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:4221:5401:4305:0605:2706:2509:03
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5815:4222:5402:4306:0706:2807:2610:03
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5816:4223:5503:4307:0807:2808:2711:03
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5717:4200:5504:4408:0808:2909:2712:03
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5718:4101:5505:4409:0909:3010:2813:03
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5619:4102:5506:4410:0910:3011:2914:03
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5620:4103:5507:4411:1011:3112:3015:03
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5521:4104:5508:4412:1012:3113:3016:03
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5522:4005:5609:4513:1113:3214:3117:03
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:4006:5610:4514:1114:3315:3118:03
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5400:4007:5611:4515:1215:3316:3219:03
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5401:4008:5612:4516:1216:3417:3320:03
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5402:4009:5613:4617:1317:3418:3321:03
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5403:4010:5714:4618:1318:3419:3422:04
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5404:4011:5715:4619:1419:3520:3423:04
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5405:4012:5716:4620:1420:3521:3500:04
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5406:4013:5717:4621:1421:3622:3501:04
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5407:4014:5718:4722:1522:3623:3502:04
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5408:4015:5819:4723:1523:3600:3603:04
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5409:4116:5820:4700:1500:3601:3604:05
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5410:4117:5821:4701:1601:3702:3605:05
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5411:4118:5822:4802:1602:3703:3606:05