اوقات شرعی به افق هیدج
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی هیدج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هیدج

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هیدج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0213:1016:5920:1820:3921:3600:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0214:1018:0021:1921:4022:3701:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0115:1019:0022:2022:4023:3802:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0116:1020:0023:2023:4100:3903:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0017:1021:0000:2100:4201:4004:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0018:1122:0001:2201:4302:4105:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5919:1123:0002:2302:4303:4206:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5920:1100:0103:2303:4404:4207:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1413:5821:1101:0104:2404:4505:4308:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5822:1102:0105:2505:4606:4409:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5723:1103:0106:2506:4607:4510:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5700:1104:0107:2607:4708:4611:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5701:1205:0208:2708:4809:4712:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5702:1206:0209:2709:4810:4713:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5603:1207:0210:2810:4911:4814:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5604:1208:0211:2811:4912:4915:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5605:1209:0312:2912:5013:5016:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5606:1210:0313:2913:5114:5017:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5607:1311:0314:3014:5115:5118:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5608:1312:0315:3015:5216:5119:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5509:1313:0316:3116:5217:5220:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5510:1314:0417:3117:5318:5321:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5511:1315:0418:3218:5319:5322:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5512:1416:0419:3219:5320:5423:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5513:1417:0420:3220:5421:5400:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5614:1418:0521:3321:5422:5401:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5615:1419:0522:3322:5523:5502:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5616:1520:0523:3323:5500:5503:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5617:1521:0500:3400:5501:5504:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5618:1522:0501:3401:5502:5605:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5619:1523:0602:3402:5603:5606:21