اوقات شرعی به افق هندیجان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی هندیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هندیجان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هندیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:1413:0816:4520:0220:2121:1200:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1314:0817:4521:0321:2222:1301:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4208:1315:0818:4522:0422:2223:1402:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4109:1316:0819:4523:0423:2300:1403:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1217:0820:4500:0500:2401:1504:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4011:1218:0821:4501:0501:2402:1605:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:1119:0922:4502:0602:2503:1706:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3913:1120:0923:4503:0603:2604:1707:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:1121:0900:4604:0704:2605:1808:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3815:1122:0901:4605:0805:2706:1909:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:1023:0902:4606:0806:2707:2010:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:1000:0903:4607:0907:2808:2011:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:1001:0904:4608:0908:2809:2112:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:1002:1005:4609:1009:2910:2113:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:1003:1006:4610:1010:2911:2214:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:0904:1007:4611:1111:3012:2315:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0905:1008:4612:1112:3013:2316:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0906:1009:4713:1213:3114:2417:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0907:1110:4714:1214:3115:2418:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0908:1111:4715:1215:3216:2519:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0909:1112:4716:1316:3217:2520:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0910:1113:4717:1317:3318:2621:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0911:1114:4718:1418:3319:2622:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0912:1215:4819:1419:3320:2723:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0913:1216:4820:1420:3421:2700:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0914:1217:4821:1521:3422:2701:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0915:1218:4822:1522:3423:2802:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1016:1219:4823:1523:3500:2803:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1017:1320:4900:1600:3501:2804:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1018:1321:4901:1601:3502:2905:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1019:1322:4902:1602:3503:2906:25