اوقات شرعی به افق راز
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی راز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راز

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2612:3816:3119:5020:1221:1123:46
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4006:2613:3817:3120:5121:1222:1200:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2514:3818:3121:5222:1323:1301:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3808:2515:3819:3122:5323:1400:1402:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3709:2416:3920:3123:5400:1501:1503:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3610:2317:3921:3200:5401:1602:1604:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3511:2318:3922:3201:5502:1703:1705:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3412:2219:3923:3202:5603:1704:1806:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:2220:3900:3203:5604:1805:1907:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:2121:3901:3304:5705:1906:2008:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3215:2122:3902:3305:5806:2007:2109:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:2123:3903:3306:5907:2008:2110:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:2000:4004:3307:5908:2109:2211:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3018:2001:4005:3309:0009:2210:2312:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:2002:4006:3410:0010:2211:2413:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2920:2003:4007:3411:0111:2312:2514:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1904:4008:3412:0212:2313:2515:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1905:4109:3413:0213:2414:2616:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1906:4110:3514:0314:2515:2717:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1907:4111:3515:0315:2516:2818:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1908:4112:3516:0416:2617:2819:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1909:4113:3517:0417:2618:2920:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1910:4214:3618:0518:2719:2921:45
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1911:4215:3619:0519:2720:3022:45
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1912:4216:3620:0520:2721:3023:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1913:4217:3621:0621:2822:3100:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1914:4218:3722:0622:2823:3101:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1915:4319:3723:0623:2900:3102:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1916:4320:3700:0700:2901:3203:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1917:4321:3701:0701:2902:3204:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1918:4322:3702:0702:2903:3205:47