اوقات شرعی به افق راز
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی راز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راز

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2612:3816:3119:5120:1221:1123:46
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2613:3817:3120:5121:1322:1200:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2514:3818:3121:5222:1323:1301:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2415:3819:3122:5323:1400:1402:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2416:3920:3123:5400:1501:1503:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2317:3921:3200:5401:1602:1604:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2318:3922:3201:5502:1703:1705:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3412:2219:3923:3202:5603:1704:1806:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3313:2220:3900:3203:5704:1805:1907:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3214:2121:3901:3304:5705:1906:2008:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:2122:3902:3305:5806:2007:2109:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3116:2123:4003:3306:5907:2008:2210:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3017:2000:4004:3307:5908:2109:2311:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:2001:4005:3409:0009:2210:2312:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2919:2002:4006:3410:0110:2211:2413:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1903:4007:3411:0111:2312:2514:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1904:4008:3412:0212:2413:2615:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1905:4109:3413:0213:2414:2616:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1906:4110:3514:0314:2515:2717:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2700:1907:4111:3515:0315:2516:2818:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1908:4112:3516:0416:2617:2819:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1909:4113:3517:0417:2618:2920:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1910:4214:3618:0518:2719:2921:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1911:4215:3619:0519:2720:3022:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1912:4216:3620:0620:2821:3023:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1913:4217:3621:0621:2822:3100:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1914:4218:3722:0622:2823:3101:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1915:4319:3723:0723:2900:3102:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1916:4320:3700:0700:2901:3203:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1917:4321:3701:0701:2902:3204:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1918:4322:3802:0702:2903:3205:47