اوقات شرعی به افق عشق آباد
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی عشق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عشق آباد

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق عشق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3105:1912:3716:2719:5620:1721:1723:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3106:1913:3717:2720:5621:1722:1700:44
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3207:1914:3818:2821:5622:1723:1701:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3208:2015:3819:2822:5623:1700:1702:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3309:2016:3820:2823:5600:1701:1703:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3310:2017:3821:2800:5601:1702:1704:45
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3311:2118:3922:2801:5602:1803:1705:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3412:2119:3923:2902:5603:1704:1706:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3413:2220:3900:2903:5604:1705:1707:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3514:2221:3901:2904:5605:1706:1708:46
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3615:2222:3902:2905:5606:1707:1709:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3616:2323:3903:2906:5607:1708:1710:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3717:2300:4004:2907:5608:1709:1611:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3818:2401:4005:3008:5609:1710:1612:47
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:3819:2402:4006:3009:5510:1711:1613:47
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3920:2503:4007:3010:5511:1612:1514:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4021:2504:4008:3011:5512:1613:1515:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4122:2605:4009:3012:5513:1614:1416:48
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4223:2706:4110:3013:5414:1515:1417:48
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4200:2707:4111:3014:5415:1516:1318:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4301:2808:4112:3015:5416:1517:1319:49
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4402:2809:4113:3016:5317:1418:1220:49
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4503:2910:4114:3017:5318:1419:1221:49
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4604:3011:4115:3118:5219:1320:1122:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4705:3012:4116:3119:5220:1321:1023:50
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:4806:3113:4117:3120:5121:1222:1000:50
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4907:3214:4218:3121:5122:1223:0901:50
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5008:3315:4219:3122:5023:1100:0802:50
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5109:3316:4220:3123:5000:1001:0703:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5210:3417:4221:3100:4901:1002:0604:51
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5311:3518:4222:3001:4802:0903:0505:51