اوقات شرعی به افق عشق آباد
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی عشق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عشق آباد

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی تیر ماه به افق عشق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3105:1912:3716:2719:5620:1721:1723:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3106:1913:3717:2720:5621:1722:1700:44
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3207:1914:3818:2821:5622:1723:1701:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3208:2015:3819:2822:5623:1700:1702:44
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3209:2016:3820:2823:5600:1701:1703:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3310:2017:3821:2800:5601:1702:1704:45
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3311:2118:3822:2801:5602:1803:1705:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3412:2119:3923:2902:5603:1804:1706:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3413:2120:3900:2903:5604:1705:1707:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3514:2221:3901:2904:5605:1706:1708:46
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3515:2222:3902:2905:5606:1707:1709:46
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3616:2323:3903:2906:5607:1708:1710:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3717:2300:4004:2907:5608:1709:1611:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3718:2401:4005:3008:5609:1710:1612:47
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3819:2402:4006:3009:5610:1711:1613:47
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3920:2503:4007:3010:5511:1612:1514:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4021:2504:4008:3011:5512:1613:1515:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4122:2605:4009:3012:5513:1614:1516:48
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4123:2606:4110:3013:5414:1515:1417:48
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4200:2707:4111:3014:5415:1516:1418:48
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4301:2808:4112:3015:5416:1517:1319:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4402:2809:4113:3016:5317:1418:1220:49
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4503:2910:4114:3017:5318:1419:1221:49
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4604:3011:4115:3118:5319:1320:1122:49
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4705:3012:4116:3119:5220:1321:1023:49
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4806:3113:4117:3120:5221:1222:1000:50
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4907:3214:4118:3121:5122:1223:0901:50
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5008:3215:4219:3122:5023:1100:0802:50
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5109:3316:4220:3123:5000:1001:0703:50
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5210:3417:4221:3100:4901:1002:0704:51
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5311:3418:4222:3001:4902:0903:0605:51