اوقات شرعی به افق عشق آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی عشق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عشق آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عشق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2512:3216:2119:3920:0020:5723:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2413:3217:2120:4021:0121:5800:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2414:3218:2121:4122:0222:5901:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2315:3219:2122:4223:0200:0002:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2216:3220:2123:4200:0301:0103:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2217:3221:2200:4301:0402:0204:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2118:3322:2201:4402:0503:0205:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3712:2119:3323:2202:4503:0504:0306:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3713:2120:3300:2203:4504:0605:0407:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3614:2021:3301:2204:4605:0706:0508:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3515:2022:3302:2305:4706:0707:0609:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3516:2023:3303:2306:4707:0808:0710:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1900:3304:2307:4808:0909:0711:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1901:3405:2308:4809:0910:0812:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1902:3406:2309:4910:1011:0913:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1903:3407:2410:4911:1112:1014:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3221:1804:3408:2411:5012:1113:1015:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1805:3409:2412:5113:1214:1116:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1806:3410:2413:5114:1215:1217:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3100:1807:3511:2514:5215:1316:1218:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1808:3512:2515:5216:1317:1319:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1809:3513:2516:5217:1418:1320:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1810:3514:2517:5318:1419:1421:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1811:3615:2518:5319:1520:1422:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1812:3616:2619:5420:1521:1523:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1813:3617:2620:5421:1522:1500:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1814:3618:2621:5422:1623:1601:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1815:3619:2622:5523:1600:1602:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1816:3720:2723:5500:1601:1603:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1817:3721:2700:5501:1602:1604:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1918:3722:2701:5502:1703:1705:43