اوقات شرعی به افق خرو
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرو

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2312:3016:1919:3819:5920:5623:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2213:3117:2020:3920:5921:5700:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4007:2214:3118:2021:4022:0022:5801:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2115:3119:2022:4023:0123:5802:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2116:3120:2023:4100:0200:5903:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2017:3121:2000:4201:0302:0004:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2018:3122:2101:4302:0303:0105:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1919:3123:2102:4303:0404:0206:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1920:3100:2103:4404:0505:0307:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1921:3101:2104:4505:0606:0408:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1822:3202:2105:4506:0607:0509:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1823:3203:2206:4607:0708:0610:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1800:3204:2207:4608:0809:0611:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1701:3205:2208:4709:0810:0712:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1702:3206:2209:4810:0911:0813:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1703:3207:2210:4811:0912:0914:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1704:3308:2311:4912:1013:0915:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1605:3309:2312:4913:1114:1016:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1606:3310:2313:5014:1115:1117:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1607:3311:2314:5015:1216:1118:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1608:3312:2315:5116:1217:1219:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1609:3413:2416:5117:1318:1220:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1610:3414:2417:5218:1319:1321:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1611:3415:2418:5219:1320:1322:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1612:3416:2419:5220:1421:1423:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1613:3417:2520:5321:1422:1400:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1614:3518:2521:5322:1523:1501:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1615:3519:2522:5323:1500:1502:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1616:3520:2523:5400:1501:1503:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1717:3521:2600:5401:1502:1604:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1718:3522:2601:5402:1603:1605:41