اوقات شرعی به افق چکنه
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی چکنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چکنه

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چکنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2412:3316:2319:4220:0321:0123:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2313:3317:2320:4321:0422:0200:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2214:3318:2321:4422:0523:0301:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2215:3319:2322:4423:0500:0402:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:2116:3320:2423:4500:0601:0503:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2117:3321:2400:4601:0702:0604:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2018:3322:2401:4702:0803:0605:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3412:2019:3323:2402:4703:0804:0706:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3313:1920:3300:2403:4804:0905:0807:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1921:3401:2504:4905:1006:0908:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3215:1922:3402:2505:4906:1107:1009:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3116:1823:3403:2506:5007:1108:1110:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3117:1800:3404:2507:5108:1209:1211:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3018:1801:3405:2608:5109:1310:1212:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3019:1702:3406:2609:5210:1311:1313:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2920:1703:3507:2610:5211:1412:1414:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2921:1704:3508:2611:5312:1413:1515:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2822:1705:3509:2612:5313:1514:1516:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2823:1706:3510:2713:5414:1515:1617:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2800:1607:3511:2714:5415:1616:1718:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2701:1608:3612:2715:5516:1617:1719:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2702:1609:3613:2716:5517:1718:1820:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2703:1610:3614:2817:5618:1719:1821:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2704:1611:3615:2818:5619:1820:1922:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2705:1612:3616:2819:5720:1821:1923:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2706:1613:3717:2820:5721:1922:2000:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1714:3718:2921:5722:1923:2001:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1715:3719:2922:5823:1900:2002:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1716:3720:2923:5800:1901:2103:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1717:3821:2900:5801:2002:2104:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1718:3822:2901:5802:2003:2105:43