اوقات شرعی به افق بار
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی بار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بار

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2412:3216:2119:4020:0120:5823:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4006:2313:3217:2220:4121:0221:5900:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2214:3218:2221:4222:0323:0001:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2215:3219:2222:4323:0300:0102:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2116:3220:2223:4300:0401:0203:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2117:3221:2200:4401:0502:0304:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2018:3222:2301:4502:0603:0405:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:2019:3223:2302:4503:0604:0506:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1920:3300:2303:4604:0705:0607:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1921:3301:2304:4705:0806:0708:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1922:3302:2305:4706:0907:0809:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1823:3303:2406:4807:0908:0810:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1800:3304:2407:4908:1009:0911:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1801:3305:2408:4909:1110:1012:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1702:3406:2409:5010:1111:1113:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1703:3407:2410:5011:1212:1114:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1704:3408:2511:5112:1213:1215:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2922:1705:3409:2512:5213:1314:1316:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1706:3410:2513:5214:1315:1317:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1707:3511:2514:5315:1416:1418:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1708:3512:2615:5316:1417:1519:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2802:1609:3513:2616:5417:1518:1520:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1610:3514:2617:5418:1519:1621:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1611:3515:2618:5419:1620:1622:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1612:3616:2619:5520:1621:1723:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1713:3617:2720:5521:1722:1700:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1714:3618:2721:5522:1723:1701:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1715:3619:2722:5623:1700:1802:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1716:3620:2723:5600:1801:1803:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1717:3721:2800:5601:1802:1804:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1718:3722:2801:5602:1803:1905:42