اوقات شرعی به افق بار
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی بار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بار

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2312:3216:2119:4020:0120:5823:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2313:3217:2220:4121:0221:5900:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2214:3218:2221:4222:0323:0001:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2215:3219:2222:4323:0400:0102:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:2116:3220:2223:4300:0401:0203:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2117:3221:2200:4401:0502:0304:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2018:3222:2301:4502:0603:0405:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:2019:3323:2302:4603:0704:0506:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1920:3300:2303:4604:0705:0607:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1921:3301:2304:4705:0806:0708:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1922:3302:2305:4806:0907:0809:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1823:3303:2406:4807:0908:0910:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1800:3304:2407:4908:1009:0911:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1801:3305:2408:4909:1110:1012:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1702:3406:2409:5010:1111:1113:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1703:3407:2410:5111:1212:1214:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1704:3408:2511:5112:1213:1215:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1705:3409:2512:5213:1314:1316:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1706:3410:2513:5214:1415:1417:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1707:3511:2514:5315:1416:1418:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1608:3512:2615:5316:1517:1519:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1609:3513:2616:5417:1518:1520:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1610:3514:2617:5418:1519:1621:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1611:3515:2618:5419:1620:1622:41
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1612:3616:2719:5520:1621:1723:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1713:3617:2720:5521:1722:1700:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1714:3618:2721:5522:1723:1801:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1715:3619:2722:5623:1700:1802:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1716:3620:2723:5600:1801:1803:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1717:3721:2800:5601:1802:1804:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1718:3722:2801:5702:1803:1905:42