اوقات شرعی به افق كندر
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی كندر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق كندر

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق كندر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5005:2912:3416:2119:4020:0020:5623:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:2913:3417:2120:4021:0121:5600:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4807:2814:3418:2221:4122:0122:5701:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4708:2815:3519:2222:4223:0223:5802:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4609:2716:3520:2223:4300:0300:5903:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2717:3521:2200:4301:0402:0004:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4511:2618:3522:2201:4402:0403:0105:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2619:3523:2202:4503:0504:0206:44
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4413:2520:3500:2303:4504:0605:0307:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4314:2521:3501:2304:4605:0606:0408:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4215:2522:3502:2305:4606:0707:0409:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4216:2423:3603:2306:4707:0808:0510:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4117:2400:3604:2307:4808:0809:0611:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4118:2401:3605:2408:4809:0910:0712:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4019:2402:3606:2409:4910:1011:0713:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2303:3607:2410:4911:1012:0814:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3921:2304:3608:2411:5012:1113:0915:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3922:2305:3709:2412:5013:1114:0916:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3923:2306:3710:2513:5114:1215:1017:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3900:2307:3711:2514:5115:1216:1018:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3801:2308:3712:2515:5216:1317:1119:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3802:2309:3713:2516:5217:1318:1220:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3803:2310:3814:2517:5318:1419:1221:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:2311:3815:2618:5319:1420:1322:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3805:2312:3816:2619:5320:1421:1323:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2313:3817:2620:5421:1522:1300:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2314:3918:2621:5422:1523:1401:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2315:3919:2722:5423:1500:1402:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2316:3920:2723:5500:1601:1403:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2317:3921:2700:5501:1602:1504:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2418:3922:2701:5502:1603:1505:47