اوقات شرعی به افق اسفدن
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی اسفدن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفدن

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفدن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4905:2612:2816:1219:2919:4920:4323:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:2513:2817:1220:3020:5021:4400:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4807:2514:2818:1221:3121:5122:4501:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4708:2415:2819:1222:3222:5123:4602:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4609:2416:2820:1223:3223:5200:4703:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2317:2821:1200:3300:5301:4804:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4511:2318:2822:1201:3401:5402:4905:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2319:2823:1302:3402:5403:4906:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4413:2220:2800:1303:3503:5504:5007:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4314:2221:2901:1304:3504:5505:5108:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4215:2222:2902:1305:3605:5606:5209:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4216:2123:2903:1306:3706:5707:5210:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4117:2100:2904:1307:3707:5708:5311:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4118:2101:2905:1408:3808:5809:5412:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4119:2102:2906:1409:3809:5810:5513:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2103:3007:1410:3910:5911:5514:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4021:2004:3008:1411:3912:0012:5615:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4022:2005:3009:1412:4013:0013:5616:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3923:2006:3010:1513:4014:0114:5717:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3900:2007:3011:1514:4115:0115:5818:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3901:2008:3112:1515:4116:0216:5819:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3902:2009:3113:1516:4217:0217:5920:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3903:2010:3114:1517:4218:0218:5921:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3904:2011:3115:1618:4219:0319:5922:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2012:3116:1619:4320:0321:0023:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2013:3217:1620:4321:0322:0000:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2014:3218:1621:4322:0423:0101:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2015:3219:1622:4423:0400:0102:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2116:3220:1723:4400:0401:0103:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2117:3221:1700:4401:0502:0204:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2118:3322:1701:4402:0503:0205:42