اوقات شرعی به افق بیدخون
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی بیدخون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیدخون

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیدخون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:0712:5616:2719:4520:0320:5200:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:0713:5617:2720:4521:0321:5301:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:0714:5618:2721:4622:0422:5302:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0615:5619:2722:4623:0523:5403:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0616:5620:2723:4700:0500:5504:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0617:5621:2700:4701:0601:5505:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0518:5722:2701:4802:0602:5606:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0519:5723:2702:4803:0703:5707:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0520:5700:2703:4904:0704:5708:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0521:5701:2704:4905:0805:5809:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:0422:5702:2705:5006:0806:5810:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0423:5703:2706:5007:0907:5911:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0400:5704:2707:5108:1009:0012:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:0401:5805:2708:5109:1010:0013:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:0402:5806:2709:5210:1011:0114:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0403:5807:2710:5211:1112:0115:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0404:5808:2711:5312:1113:0216:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0405:5809:2812:5313:1214:0217:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3300:0406:5910:2813:5414:1215:0318:13
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0407:5911:2814:5415:1316:0319:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0408:5912:2815:5416:1317:0420:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0409:5913:2816:5517:1318:0421:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0410:5914:2817:5518:1419:0522:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0412:0015:2818:5519:1420:0523:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0413:0016:2919:5620:1521:0500:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0414:0017:2920:5621:1522:0601:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0415:0018:2921:5622:1523:0602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0416:0019:2922:5723:1500:0603:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0417:0120:2923:5700:1601:0704:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0418:0121:3000:5701:1602:0705:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0519:0122:3001:5702:1603:0706:16