اوقات شرعی به افق بیدخون
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی بیدخون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیدخون

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیدخون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:0712:5616:2719:4520:0320:5200:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0713:5617:2720:4521:0421:5301:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:0714:5618:2721:4622:0422:5302:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:0615:5619:2722:4623:0523:5403:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0616:5620:2723:4700:0500:5504:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3711:0617:5621:2700:4801:0601:5505:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0518:5722:2701:4802:0602:5606:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:0519:5723:2702:4903:0703:5707:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0520:5700:2703:4904:0804:5708:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0521:5701:2704:5005:0805:5809:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0422:5702:2705:5006:0906:5910:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0423:5703:2706:5107:0907:5911:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0400:5704:2707:5108:1009:0012:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0401:5805:2708:5209:1010:0013:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0402:5806:2709:5210:1111:0114:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0403:5807:2710:5211:1112:0115:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0404:5808:2711:5312:1213:0216:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0405:5809:2812:5313:1214:0317:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0406:5910:2813:5414:1215:0318:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0407:5911:2814:5415:1316:0319:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0408:5912:2815:5416:1317:0420:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0409:5913:2816:5517:1418:0421:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0410:5914:2817:5518:1419:0522:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0412:0015:2818:5619:1420:0523:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0413:0016:2919:5620:1521:0500:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0414:0017:2920:5621:1522:0601:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0415:0018:2921:5622:1523:0602:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0416:0019:2922:5723:1600:0603:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0417:0120:2923:5700:1601:0704:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0518:0121:3000:5701:1602:0705:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0519:0122:3001:5702:1603:0706:16