اوقات شرعی به افق خارگ
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خارگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خارگ

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خارگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4406:1313:0516:4019:5820:1621:0700:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4307:1314:0617:4020:5821:1722:0701:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4308:1315:0618:4021:5922:1823:0802:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4209:1216:0619:4022:5923:1800:0903:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4210:1217:0620:4000:0000:1901:0904:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4111:1118:0621:4001:0101:1902:1005:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4012:1119:0622:4002:0102:2003:1106:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4013:1120:0623:4103:0203:2104:1207:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3914:1121:0600:4104:0204:2105:1208:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3915:1022:0601:4105:0305:2206:1309:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3916:1023:0702:4106:0306:2207:1410:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3817:1000:0703:4107:0407:2308:1411:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3818:1001:0704:4108:0408:2309:1512:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3719:0902:0705:4109:0509:2410:1513:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3720:0903:0706:4110:0510:2411:1614:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3721:0904:0707:4111:0611:2512:1715:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3722:0905:0808:4112:0612:2513:1716:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3623:0906:0809:4213:0713:2614:1817:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3600:0907:0810:4214:0714:2615:1818:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3601:0908:0811:4215:0815:2716:1919:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3602:0909:0812:4216:0816:2717:1920:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3603:0910:0913:4217:0817:2718:2021:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3604:0911:0914:4218:0918:2819:2022:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3605:0912:0915:4319:0919:2820:2023:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0913:0916:4320:0920:2921:2100:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0914:0917:4321:1021:2922:2101:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0915:1018:4322:1022:2923:2202:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3609:0916:1019:4323:1023:2900:2203:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1017:1020:4300:1100:3001:2204:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1018:1021:4401:1101:3002:2205:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1019:1122:4402:1102:3003:2306:24