اوقات شرعی به افق شباب
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی شباب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شباب

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شباب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1813:2017:0420:2220:4221:3600:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1814:2018:0521:2321:4322:3701:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1715:2019:0522:2422:4423:3802:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1716:2020:0523:2423:4400:3903:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:1617:2021:0500:2500:4501:4004:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1618:2122:0501:2601:4602:4105:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1519:2123:0502:2602:4603:4106:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:1520:2100:0503:2703:4704:4207:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1521:2101:0604:2804:4805:4308:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1422:2102:0605:2805:4806:4409:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1423:2103:0606:2906:4907:4510:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1400:2104:0607:2907:5008:4511:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1301:2205:0608:3008:5009:4612:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1302:2206:0609:3009:5110:4713:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1303:2207:0710:3110:5111:4714:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:1304:2208:0711:3211:5212:4815:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1305:2209:0712:3212:5213:4916:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1306:2210:0713:3313:5314:4917:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:1207:2311:0714:3314:5315:5018:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1208:2312:0715:3415:5416:5019:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1209:2313:0816:3416:5417:5120:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1210:2314:0817:3417:5518:5221:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1211:2315:0818:3518:5519:5222:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1212:2416:0819:3519:5620:5223:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1213:2417:0920:3520:5621:5300:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1214:2418:0921:3621:5622:5301:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1315:2419:0922:3622:5723:5402:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1316:2520:0923:3623:5700:5403:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1317:2521:0900:3700:5701:5404:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1318:2522:1001:3701:5702:5405:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1319:2523:1002:3702:5803:5506:34