اوقات شرعی به افق مشکات
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی مشکات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مشکات

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق مشکات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1105:5413:0716:5220:2020:4121:3800:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1106:5414:0717:5321:2021:4122:3801:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1107:5415:0718:5322:2022:4123:3802:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1208:5516:0819:5323:2023:4100:3903:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1209:5517:0820:5300:2100:4101:3904:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1210:5518:0821:5401:2101:4102:3905:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1311:5619:0822:5402:2102:4103:3906:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1312:5620:0823:5403:2103:4104:3907:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1413:5621:0900:5404:2104:4105:3908:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1414:5722:0901:5405:2105:4106:3809:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1515:5723:0902:5506:2106:4107:3810:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1516:5800:0903:5507:2107:4108:3811:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1617:5801:0904:5508:2008:4109:3812:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1718:5802:0905:5509:2009:4110:3813:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1719:5903:1006:5510:2010:4111:3714:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1820:5904:1007:5511:2011:4012:3715:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1922:0005:1008:5612:2012:4013:3716:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2023:0106:1009:5613:2013:4014:3617:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2000:0107:1010:5614:1914:4015:3618:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2101:0208:1011:5615:1915:3916:3519:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2202:0209:1112:5616:1916:3917:3520:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2303:0310:1113:5617:1817:3918:3421:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2404:0311:1114:5618:1818:3819:3422:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2405:0412:1115:5619:1719:3820:3323:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2506:0513:1116:5620:1720:3721:3300:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2607:0514:1117:5621:1721:3722:3201:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2708:0615:1118:5622:1622:3623:3102:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0716:1119:5723:1623:3600:3103:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2910:0717:1120:5700:1500:3501:3004:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3011:0818:1121:5701:1401:3402:2905:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3112:0919:1122:5702:1402:3403:2806:22