اوقات شرعی به افق کامو و چوگان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کامو و چوگان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کامو و چوگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0013:0216:4620:0420:2321:1700:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0014:0217:4621:0421:2422:1801:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2207:5915:0218:4622:0522:2523:1902:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2208:5916:0219:4623:0623:2600:2003:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2109:5817:0220:4600:0600:2601:2104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2010:5818:0221:4601:0701:2702:2205:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5719:0222:4702:0802:2803:2306:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1912:5720:0323:4703:0803:2804:2307:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1813:5721:0300:4704:0904:2905:2408:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1814:5622:0301:4705:0905:3006:2509:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1715:5623:0302:4706:1006:3007:2610:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1716:5600:0303:4707:1107:3108:2611:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5601:0304:4808:1108:3109:2712:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1618:5502:0305:4809:1209:3210:2813:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5503:0406:4810:1210:3311:2814:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1520:5504:0407:4811:1311:3312:2915:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1421:5505:0408:4812:1312:3413:3016:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5506:0409:4813:1413:3414:3017:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1423:5507:0410:4914:1414:3515:3118:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1400:5508:0511:4915:1515:3516:3219:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1401:5409:0512:4916:1516:3617:3220:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5410:0513:4917:1617:3618:3321:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5411:0514:4918:1618:3619:3322:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5412:0515:5019:1619:3720:3323:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5513:0616:5020:1720:3721:3400:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5514:0617:5021:1721:3822:3401:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5515:0618:5022:1722:3823:3502:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5516:0619:5023:1823:3800:3503:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5517:0620:5100:1800:3801:3504:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1410:5518:0721:5101:1801:3902:3505:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1411:5519:0722:5102:1802:3903:3606:16