اوقات شرعی به افق برزک
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی برزک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برزک

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق برزک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1305:5513:0716:5220:1920:4021:3700:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1306:5514:0717:5221:1921:4022:3701:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1307:5515:0718:5222:1922:4023:3702:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1408:5616:0819:5223:2023:4000:3703:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1409:5617:0820:5300:2000:4001:3704:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1410:5618:0821:5301:2001:4002:3705:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1511:5719:0822:5302:2002:4003:3706:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1512:5720:0823:5303:2003:4004:3707:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1613:5721:0900:5304:2004:4005:3708:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1614:5822:0901:5405:2005:4006:3709:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1715:5823:0902:5406:2006:4007:3710:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1716:5900:0903:5407:2007:4008:3711:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1817:5901:0904:5408:2008:4009:3612:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1919:0002:1005:5409:1909:4010:3613:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1920:0003:1006:5410:1910:4011:3614:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2021:0104:1007:5511:1911:3912:3615:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2122:0105:1008:5512:1912:3913:3516:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2123:0206:1009:5513:1913:3914:3517:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2200:0207:1010:5514:1814:3915:3418:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2301:0308:1111:5515:1815:3816:3419:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2402:0309:1112:5516:1816:3817:3320:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0410:1113:5517:1717:3818:3321:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2604:0511:1114:5618:1718:3719:3222:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2605:0512:1115:5619:1719:3720:3223:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2706:0613:1116:5620:1620:3621:3100:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2807:0614:1117:5621:1621:3622:3101:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2908:0715:1118:5622:1522:3523:3002:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:0816:1119:5623:1523:3500:2903:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:0817:1120:5600:1400:3401:2804:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:0918:1121:5601:1401:3302:2805:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:1019:1222:5602:1302:3303:2706:23