اوقات شرعی به افق بوئين مياندشت
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بوئين مياندشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بوئين مياندشت

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بوئين مياندشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0613:0616:4920:0720:2621:2000:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0614:0617:4921:0721:2722:2101:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0515:0618:4922:0822:2823:2102:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0516:0719:4923:0923:2800:2203:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0417:0720:5000:0900:2901:2304:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0418:0721:5001:1001:3002:2405:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0319:0722:5002:1102:3003:2506:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0320:0723:5003:1103:3104:2607:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0321:0700:5004:1204:3205:2608:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0222:0701:5005:1205:3206:2709:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0223:0702:5006:1306:3307:2810:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0200:0803:5107:1407:3408:2911:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0201:0804:5108:1408:3409:2912:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0102:0805:5109:1509:3510:3013:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0103:0806:5110:1510:3511:3114:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0104:0807:5111:1611:3612:3115:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0105:0808:5112:1612:3613:3216:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0106:0909:5213:1713:3714:3217:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0107:0910:5214:1714:3715:3318:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0008:0911:5215:1815:3816:3419:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:0009:0912:5216:1816:3817:3420:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2103:0010:0913:5217:1917:3918:3521:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0011:1014:5318:1918:3919:3522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0012:1015:5319:1919:4020:3623:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0113:1016:5320:2020:4021:3600:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0114:1017:5321:2021:4022:3601:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0115:1018:5322:2022:4123:3702:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0116:1119:5423:2123:4100:3703:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0117:1120:5400:2100:4101:3704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0118:1121:5401:2101:4102:3805:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0119:1122:5402:2102:4203:3806:21