اوقات شرعی به افق ایور
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی ایور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایور

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ایور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4905:3312:4216:3319:5220:1321:1123:50
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4806:3213:4217:3320:5321:1422:1200:50
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4707:3114:4218:3321:5322:1423:1301:50
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4608:3115:4219:3322:5423:1500:1402:50
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4509:3016:4220:3323:5500:1601:1503:50
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4410:3017:4321:3400:5601:1702:1604:50
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2918:4322:3401:5602:1803:1705:50
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4312:2919:4323:3402:5703:1804:1706:50
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4213:2820:4300:3403:5804:1905:1807:50
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4114:2821:4301:3404:5805:2006:1908:50
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4115:2722:4302:3505:5906:2007:2009:50
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4016:2723:4303:3507:0007:2108:2110:50
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:2700:4404:3508:0008:2209:2211:50
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3918:2701:4405:3509:0109:2210:2312:50
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3819:2602:4406:3610:0210:2311:2313:50
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:2603:4407:3611:0211:2412:2414:50
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3721:2604:4408:3612:0312:2413:2515:50
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3722:2605:4409:3613:0313:2514:2516:50
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:2606:4510:3614:0414:2515:2617:50
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3600:2507:4511:3715:0415:2616:2718:50
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3601:2508:4512:3716:0516:2617:2719:50
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:2509:4513:3717:0517:2718:2820:50
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:2510:4514:3718:0618:2719:2821:51
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:2511:4615:3819:0619:2820:2922:51
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3505:2512:4616:3820:0620:2821:2923:51
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3506:2513:4617:3821:0721:2822:3000:51
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3507:2514:4618:3822:0722:2923:3001:51
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3508:2615:4619:3923:0723:2900:3002:51
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2616:4720:3900:0800:2901:3103:52
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2617:4721:3901:0801:3002:3104:52
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2618:4722:3902:0802:3003:3105:52