اوقات شرعی به افق همت‌آباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی همت‌آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق همت‌آباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق همت‌آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2512:3316:2219:4120:0120:5823:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2513:3317:2220:4121:0221:5900:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2414:3318:2221:4222:0323:0001:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2415:3319:2222:4323:0300:0102:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2316:3320:2323:4400:0401:0203:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2317:3321:2300:4401:0502:0304:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2218:3322:2301:4502:0603:0405:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2219:3423:2302:4603:0604:0506:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3713:2120:3400:2303:4604:0705:0507:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3614:2121:3401:2404:4705:0806:0608:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2122:3402:2405:4806:0907:0709:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3516:2023:3403:2406:4807:0908:0810:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:2000:3404:2407:4908:1009:0911:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:2001:3405:2408:4909:1110:1012:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1902:3506:2509:5010:1111:1013:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1903:3507:2510:5111:1212:1114:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1904:3508:2511:5112:1213:1215:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3222:1905:3509:2512:5213:1314:1216:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1906:3510:2513:5214:1315:1317:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1907:3611:2614:5315:1416:1418:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1808:3612:2615:5316:1417:1419:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3102:1809:3613:2616:5417:1518:1520:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1810:3614:2617:5418:1519:1521:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1811:3615:2718:5419:1620:1622:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1812:3716:2719:5520:1621:1623:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1913:3717:2720:5521:1722:1700:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1914:3718:2721:5622:1723:1701:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1915:3719:2722:5623:1700:1702:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1916:3720:2823:5600:1701:1803:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1917:3821:2800:5601:1802:1804:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1918:3822:2801:5702:1803:1805:44