اوقات شرعی به افق همت‌آباد
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی همت‌آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق همت‌آباد

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق همت‌آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2512:3316:2219:4120:0120:5823:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2513:3317:2220:4121:0221:5900:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2414:3318:2221:4222:0323:0001:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2415:3319:2222:4323:0400:0102:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2316:3320:2323:4400:0401:0203:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2317:3321:2300:4401:0502:0304:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2218:3322:2301:4502:0603:0405:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3812:2219:3423:2302:4603:0704:0506:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3713:2120:3400:2303:4604:0705:0607:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3614:2121:3401:2404:4705:0806:0708:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2022:3402:2405:4806:0907:0709:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3516:2023:3403:2406:4807:0908:0810:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3417:2000:3404:2407:4908:1009:0911:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:2001:3405:2408:5009:1110:1012:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1902:3506:2509:5010:1111:1013:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1903:3507:2510:5111:1212:1114:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1904:3508:2511:5112:1213:1215:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1905:3509:2512:5213:1314:1316:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1906:3510:2513:5214:1415:1317:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1907:3611:2614:5315:1416:1418:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1808:3612:2615:5316:1517:1419:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1809:3613:2616:5417:1518:1520:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1810:3614:2617:5418:1519:1521:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1811:3615:2718:5519:1620:1622:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1812:3716:2719:5520:1621:1623:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1913:3717:2720:5521:1722:1700:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1914:3718:2721:5622:1723:1701:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1915:3719:2822:5623:1700:1702:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1916:3820:2823:5600:1801:1803:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1917:3821:2800:5601:1802:1804:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1918:3822:2801:5702:1803:1805:44