اوقات شرعی به افق خاروانا
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خاروانا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خاروانا

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خاروانا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0813:2217:1620:3620:5821:5800:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0814:2218:1621:3721:5822:5901:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0715:2219:1622:3822:5900:0002:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0616:2220:1623:3900:0001:0103:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0617:2221:1700:3901:0102:0204:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0518:2222:1701:4002:0203:0305:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0519:2323:1702:4103:0304:0406:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0420:2300:1703:4204:0405:0507:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0421:2301:1804:4205:0406:0608:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1215:0322:2302:1805:4306:0507:0709:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1116:0323:2303:1806:4407:0608:0810:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1017:0200:2304:1807:4408:0709:0911:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0918:0201:2305:1908:4509:0710:1012:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0919:0202:2406:1909:4610:0811:1113:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0820:0103:2407:1910:4611:0912:1214:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0821:0104:2408:1911:4712:0913:1215:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0722:0105:2409:2012:4813:1014:1316:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0723:0106:2410:2013:4814:1015:1417:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0600:0007:2511:2014:4915:1116:1518:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0601:0008:2512:2015:4916:1217:1519:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0602:0009:2513:2116:5017:1218:1620:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0503:0010:2514:2117:5018:1319:1621:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0504:0011:2515:2118:5119:1320:1722:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0505:0012:2616:2119:5120:1421:1723:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0506:0013:2617:2220:5221:1422:1800:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0507:0014:2618:2221:5222:1423:1801:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0508:0015:2619:2222:5223:1500:1902:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0509:0016:2620:2223:5300:1501:1903:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0510:0017:2721:2200:5301:1502:1904:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0511:0118:2722:2301:5302:1603:2005:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0512:0119:2723:2302:5303:1604:2006:29