اوقات شرعی به افق جبالبارز (عنبرآباد)
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی جبالبارز (عنبرآباد)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جبالبارز (عنبرآباد)

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جبالبارز (عنبرآباد)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:4212:3316:0619:2419:4220:3223:49
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:4213:3317:0620:2420:4321:3300:49
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:4214:3318:0621:2521:4322:3301:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:4115:3319:0622:2522:4423:3402:49
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:4116:3320:0623:2623:4500:3503:49
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:4017:3321:0600:2700:4501:3504:49
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:4018:3322:0601:2701:4602:3605:49
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:4019:3423:0602:2802:4603:3706:49
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:4020:3400:0603:2803:4704:3707:49
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:3921:3401:0604:2904:4705:3808:49
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:3922:3402:0605:2905:4806:3909:49
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:3923:3403:0706:3006:4807:3910:49
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:3900:3404:0707:3007:4908:4011:49
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:3901:3505:0708:3108:4909:4112:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:3802:3506:0709:3109:5010:4113:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:3803:3507:0710:3210:5011:4214:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:3804:3508:0711:3211:5112:4215:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:3805:3509:0712:3212:5113:4316:50
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:3806:3510:0713:3313:5214:4317:50
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:3807:3611:0714:3314:5215:4418:50
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:3808:3612:0815:3415:5316:4419:50
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:3809:3613:0816:3416:5317:4520:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:3810:3614:0817:3417:5318:4521:50
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:3811:3615:0818:3518:5419:4522:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:3812:3716:0819:3519:5420:4623:51
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:3813:3717:0820:3520:5421:4600:51
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:3814:3718:0921:3621:5522:4601:51
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:3915:3719:0922:3622:5523:4702:51
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:3916:3820:0923:3623:5500:4703:51
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:3917:3821:0900:3700:5601:4704:52
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:3918:3822:1001:3701:5602:4805:52